fredag 15 augusti 2014

Real Food. Real Training. Real Balance. Real Results

Real Food. Real Training. Real Balance. Real Results! Det blir inte enklare beskrivet än så oavsett vad man strävar efter i detta livet!

Äkta hälsa kommer från det symbiotiska förhållandet mellan den yttre miljön (jorden vi trampar på, vattnet vi fiskar i och luften vi andas in) och den inre miljön (dina celler, dina organsystem och din organism).
Den yttre miljön är nuläget i ett komplext samspel mellan våra sjöar och hav, översta delen av vår jordmån, dess mikroorganismer, alla växter, djur, allas handlingar, olika paradigm och de utmaningar som hanteras och justeras i en dynamisk växelverkan.
Den inre miljön är nuläget i ett komplext samspel mellan den yttre miljön och mikrofloran i våra tarmar, våra olika organstatus, vår hormonella balans, vår perception, våra tankar samt vår förmåga att detektera, reagera och agera på den feedbackinformation som signaleras.

Hälsa är en dynamisk verklighet som aldrig är statisk och alltid är påverkbar genom dina val. Oavsett hur bra val vi lärt oss göra, oavsett om vi bryr oss eller inte, är vi till syven och sist beroende av samma sak. En mikroflora i jorden som lever i symbios med en mikroflora i våra tarmar. Om vi förstör det översta jordlagret, förorenar våra vatten, skitar ner vår luft, kommer vi snart att bli medvetna om att vi inte kan överleva genom att äta pengar!