fredag 19 februari 2016

Periodisering på riktigt, inte bara ordet!

Periodisering, är åter på väg in på "hippa listan"! Ord, träningformer och sanningar återkommer i olika rytmer och skepnader, allt har sin våglängd, så också den absolut mest komplexa, svårlärda och underskattade delen av träningsmarknaden, nämligen periodisering av träning.
En bra periodiseringsplan i nedtecknad form kan se ut som ovan (bild) och beröra allt från år, månader, veckor och dagar till själva träningspassens fördelning, intensitet, volym och adaptationsfaser till parallella processer som kosthållning, peakperioder och medicinsk uppföljning. Det är mycket som väger in i ett lyckat recept, vilket egentligen betyder en bra framtvingad adaptationsprocess.
Nästa hippa ord för att positionera sig på marknaden och allokera klienter, kommer att vara att man erbjuder periodisering av träning i alla dess former och sätt. Det både gläder mig (eftersom vi rehabiliterare, tränare och PTs, inklusive undertecknad, behöver lära så oändligt mycket mera om detta ämne) och oroar mig lite eftersom många "blir periodiseringsexperter" i samma stund som första boken om periodisering öppnats. 
Periodisering = Kvalificerat recept för riktad helhetsprocess med förväntat slutmålsområde
Periodisering av träning är nämligen mycket mera än att variera träning och mer eller mindre randomiserat använda sig av olika redskap, övningar, program och pass. Periodisering av träning är som "ett kvalificerat försök att skapa ett recept som ger en viss förutbestämd form, funktion och smak på en kaka". Mitt råd är därför att vara mycket ödmjuk i denna nya "trend", inte lova mer än man just nu kan hantera, kontrollera och hyfsat förutse samt att se misstagen (för de kommer ganska tätt i början) som lärare och utvecklas med ärlig reflektion och tilltagande entusiasm som rättesnöre. Det är mycket lätt att lova för mycket, i sin iver att leverera, och vara "något nytt och fräscht".
Periodisering på RIKTIGT 
Periodisering av träning innebär, "på riktigt", att du som tränare "indirekt tar ansvaret för" både screening, nulägesanalys, programdesign OCH periodisering av träning över en viss tid, med halvt utlovande av en viss effektutveckling på ett antal utvärderingsvariabler vid tidsperiodens slut. Vadå screening, nulägesanalys och programdesign, det var ju inte det det handlade om? Jo, det är precis det det gör. Hur skall du kunna säga att du kan periodisera en klients träning över tid, om du INTE vet VEM som står framför dig? Hur skall du kunna rikta pilarna på rätt mål eller ens rätt karta, om du inte VET vad som läcker, vad som är ok, vad som är tillräckligt bra i förhållande till kravprofil och målbild? Därför måste du tänka till innan du använder detta mycket Breda, Djupa och Integrerande ord, Periodisering!Om man skall sälja Periodisering av träning på riktigt, betyder att man minst bör ha erfarenheten, kunskapen och förmågan att sekvensiellt, parallellt och/eller icke-sekvensiellt, adressera, bygga upp och optimera den enskilda individens stora, moderata och små tillkortakommanden över en viss uppskattad s.k. behövd tidsrymd (period, perioder), samtidigt som man vidmakthåller och/eller parallellt med ständigt förändrad/modifierad procentfördelning adresserar hennes styrkor, spetskompetenser och parallella "skills", för att slutligen ha skapat en komplex funktionsnivå för alla viktiga ingående biomotoriska kvaliteter i paritet med målbilden och/eller motsvarande den unika komplexa kravprofilen för en viss prestationsnivå.
Att bli bra på riktigt, tar tid, mycket tid! 
Efter snart 20 år av försök till att designa träning över tid för vissa specifika eller generella mål för både mina patienter, klienter och kunder, tycker jag mig vara hyfsad men fortfarande i behov av mycket mera praktik, feedback, sammanställning av kunskap och reflektion. Otroligt roligt att periodisering är på tapeten igen, men kom ihåg att både gratifikation och fallhöjd bestäms av en ekvation med minst tre beroende variabler vad jag lovat, hur mycket jag kan och vad som hände. Periodisering uppfanns inte nyligen, det finns myriader av fakta och faktorer att ta hänsyn till, fallgroparna finns utplacerade som taskiga bunkrar på en skotsk linksbana. Det är många djupa sandiga besök i början, men eftersom lär man sig rätt förberedelser, ta hänsyn till alla omständigheter, välja rätt strategi för dagen, välja rätt klubba för varje slag i förhållande till vart man vill landa och senare stanna bollen, smeka iväg bollen med rätt vinklar och speed för att slutligen antingen lära sig av ett fantastiskt, halvbra eller dåligt resultat. Repetera.
Om man blir bra på periodisering betyder det att man sannolikt behärskar hela processen från screening och analys till programdesign och periodisering och framgångar för dina klienter! Låt dig inte hindras av omfattningen på detta begrepp, kör på, lär mera, kör på igen, till slut börjar du leverera. Först då förstår man hur viktigt det var att börja från början, på riktigt!
Med riktigt bra periodisering kan man lukta på framtiden, redan idag ;-)!
Mvh Joakim Dettner

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar