torsdag 23 oktober 2014

Bli bättre som coach, lär dig mer om konvertering av teori till praktik!

En stor del av min vardag senaste 20 åren som idrottsmedicinare, elittränare och utbildningsansvarig på STAC Academy i Ronneby, är att penetrera mängder av forskning, publicerade forskningsartiklar, intressanta studier och andra elittränares kunskapsbanker och erfarenheter. Dvs att leta och sortera i forskningsbruset, läsa in det som är intressant för min egen och vår breda och djupa ambition på STAC kanaliserat till er via STAC Metoden och fa STAC Processen. 


Just nu är jag i slutfasen i förberedelserna bakom nästa steg för färdigutbildade STAC Elittränare, nämligen STAC Elittränare HHIB (specialinriktning Hockey, Handboll, Innebandy, Basket)! Dessa ytterligare vidareutbildade elittränare kommer mao att ta ytterligare ett skutt framåt inom medveten resultatutveckling för sina adepter inom hockey, handboll, innebandy och basket ;-)! Inget går att lova dock, eftersom personlig utveckling är just personlig utveckling. Vi hoppar olika långt, högt och snabbt, precis som våra adepter. Men bättre det blir vi, oavsett!

Att kunna kvantifiera, dvs plocka ut vad som är hållbart, potentiellt, komplementerande, vidareutvecklande och implementerbart i den riktiga världen, är en oerhörd fördel om man vill vara "förväntat effektiv" och inte bara gissa eller bara fortsätta göra vad man alltid gjort utan att dra den minsta lärdom av det skaderegister som tornar upp sig i bakgrunden, eller de uteblivna resultaten. Att dessutom vara på sin vakt gällande förbeställd och vinklad forskning, dogmatism samt forskning med undermålig metod eller forskning med tvivelaktiga önskemål hos största bidragsgivare, är något man lär med tiden ;-)!

Alla kan läsa en forskningsrapport, men... inte så många kan "penetrera en forskningsrapport", dvs sätta det man läser i både sitt lilla och STORA sammanhang och dessutom "låta" data, diskussion och slutsatser falsifiera, verifiera, styrka, försvaga, modifiera, förbättra och potentiellt befrukta det praktiska hantverket och mitt sätt att coacha.

Vår One-liner "Real Training. Real Food. Real Balance. Real Results.", kom inte till av en tillfällighet. Det är varken svårare eller enklare än så. 

Om du vill börja läsa på själv, men aldrig har läst forskningsrapporter eller ens populärartiklar om forskning, kunskap och tyckande bakom träning och träningspronciper, börja så här: 

 1. Välj en databas eller vetenskaplig tidskriftsida som hanterar sådan information du är intresserad inom. Ex. Om du är intresserad av träning och vetenskap och vill åt nordisk forskning på området, skaffa prenumeration på eller leta upp digital access till  "Scandinavian  journal of medicine and Science in sports". Är du intresserad av amerikansk forskning på området gör detsamma fast med "The journal of strength and conditioning research" som mål. Det finns mängder av vetenskapliga tidskrifter för olika inriktningar, du lär dig vilka som serverar det du behöver efter hand. 
 2. Bläddra, sök och Klicka på artikelöverskrifter som fångar ditt intresse. Om du exempelvis är intresserad av triatlon och styrketräning, skriv in sökbegreppet triathlon+strength training och se hur många träffar du får upp. Vid mer än 40 träffar brukar jag skriva om sökbegreppet för att rikta träffen ytterligare något, tex triathlon+strength training+stability osv., tills jag ser den typ av överskrifter som jag ungefär letar efter... 
 3. Börja med Abstractdelen, dvs. sammanfattningen. Skit i den mesta av texten, leta dig fram till mitten där man kort berättar på vilken population man gjort studien samt sista stycket. Där skriver man extremt kortfattat vad man kom fram till och vill förmedla angående studiens huvudvariabler, i huvudsak ;-)! Vilket är det enda du vill veta,... i början.
 4. Du kan använda dig av denna data, men... Du vet ju inte riktigt om det är trovärdigt och effektivt för dig, dina klienter eller den kravprofil du befinner i ännu!
 5. Efter ett tag vill du veta lite mera. Då läser du det första stycket och de sista två styckena i Diskussionsdelen, där pratar man lite mera runt de slutsatserna som stod i sista stycket i abstract/sammanfattningen. 
 6. Efter några månader börjar du få upp artikeluthålligheten och läsvanan och förmågan att hantera mera data utan att tappa fotfästet i den vanliga världen. Då läser man hela abstract och får en sammanfattning av hela studien.
 7. Nu blir man ännu hetare och vill veta hur man gick tillväga för att få fram denna intressanta data. 
 8. Då läser man Metoddelen, rakt av. Det är nu man börjar ana om studien är värd att bry sig om eller inte :-/!
 9. När man börjar fatta hur artikelförfattarna verkligen gjort, vad som inte är gjort och på vilka man utfört studien på samt vad de hade för basstatus, blir man mer eller mindre intresserad av Resultatdelen. 
 10. När du läser Resultatdelen, kommer du att inse hur bra det är att kunna lite statistik och kanske tom inneha 20 P universitetsstatistik. Men, man klarar sig hyfsat om man bara uppgraderar sig på de vanligaste diagram, tabell och datapresentationssätten.
 11. Det är nu det blir riktigt roligt, för det är först nu som du egentligen kan avgöra om du skall bry dig och låta resultaten påverka din vardag, inte avfärda men avvakta eller glömma studien och låta den befrukta den del av dig som vet mera om icke intressant forskning, dåliga metodupplägg, upplägg som är skapade för att marknadsföra ett visst redskap etc., etc.
 12. Efter en ca 500 artikelgenomgångar, är man halvproffs, då kan man snabbt "lukta sig till" om man går vidare, redan på abstractnivån.
Ha det bra i vinter och läs på, då blir du snart ännu bättre i Din förmåga att skapa Real Results. Till slut står man där och har faktiskt bidragit med en viktig del av den kunskap, erfarenhet, coachning och vägledning som tagit din eller dina klienter hela vägen till deras slutmål.

 

P.S. För er som inte brinner för att lägga flera timmar i veckan på vetenskaplig penetrering. Det finns en genvägar som är nästan lika bra som att göra det själv. Gå grund- eller vidareutbildningar hos dem somständigt läser på, utvärderar, implementerar, modifierar, förbärttrar och skapar RIKTIGA resulat i en mångfald av idrotter, med MINIMALA skademönster ;-)!