tisdag 25 december 2012

Guru training eller bara det man borde träna!Med jämna mellanrum dyker det upp nya "gurus" på dagstidningarnas sportsidor, inklusive undertecknad själv, som framställs som nydanare och innovationsmästare. Inget kunde vara mera fel. Det är fantastiskt att man kan uppfattas som nydanare, när det inte är några som helst nyheter man kommer med. Vi är inga gurus. Vi förmedlar  bara det som fungerar och det man borde träna för att skapa den totalfysik kravprofilen ställer upp eller den fysik man eftersträvar som den bästa inom en viss idrott eller idrottsutövning.

För att exempelvis kunna skapa ett professionellt träningsprogram för en viss träningsperiod med syftet att exempelvis konvertera styrka, power och speed till en viss uthållighetsprofiI för en viss idrott eller en viss idrottare, krävs att man förstår skillnaderna mellan olika idrotters ergogenes och/eller bioenergetiska profil!

En idrotts ergogenes, bioenergetiska profil, anaeroba och/eller aeroba metaboliska kravprofil bestämmer vad som är lämpligt att träna på! Konstiga ord. Vad är definitionen på dessa begrepp då? Jag skall inte krångla till det, så jag tar det från andra ändan så hajar alla galoppen...

Varje idrott har idrottsspecifika 
 • tids-,
 • intensitets-, 
 • utrustnings-, 
 • kroppskontakts-, 
 • tävlingsyte-, 
 • riktnings-, 
 • upprepnings- 
 • och tempovariationer. 
Varje idrott har utöver detta 
 • en idrottsspecifik total tävlingstid fördelad över specifika 
 • period-, 
 • halvleks-, 
 • tävlingssekvens-, 
 • makro- 
 • och mikropauseringar.

Det är alla dessa faktorer man måste ha klart för sig och FÖRSTÅ för att kunna designa de program som behövs för att tvinga en organism, dvs. en kombination av alla ingående organsystem, att optimera sin förmåga att generera den komplexa kravprofil för energitillgång som anses som det bästa i en idrott eller för en viss idrotts bästa utövare. 

Hur kan vi över huvud taget tro att två helt olika idrottsuppdrag skall optimeras med exakt samma konditionsträning eller uthållighetsträning? Det är helt fantastiskt! Att så fort man presenterar differentierad uthållighetsträning i Sverige, så är det antingen världens nyhet eller så är det värdelöst för att det inte innehåller träning för att få en bra tid på Cooper test. Jisses!