fredag 31 oktober 2008

"Slump och förbättrade diagnosmetoder", -jag tror jag svimmar!

"Slump och förbättrade diagnosmetoder" är före detta landslagsläkaren Sverker Nilsson's kvalificerade slutsats gällande varför systrarna Susanna och Jenny Kallur samt Carolina Klüft drabbats av mycket liknande stressfrakturer, på samma ställe (SvD Fredag 31 oktober)! HHmmm!

Det är samme man som gav Susanna Kallur smärtstillande sprutor under OS i Peking. Citat "Det står jag fullt ut för. Jag gav henne chansen att springa utan att benet skulle kunna gå av". Vilken strålande helhetsinsikt och idrottsgärning, heja Sverker!

Vad bra, nu vet vi att benvävnad blir starkare av smärtstillande sprutor, jag som i min enfald trodde att smärtstillande sprutor (påverkandes bl.a. nociceptiva nervändslut, kemoreceptorer typ 3 och 4), reducerade den afferenta smärtsignaleringen till ryggmärgen/CNS? Vilket är kroppens sätt att uppdatera organismens medvetande om att kroppen hotas att ta ytterligare skada. Vilket i sin tur förhoppningsvis skall rendera i att atleten inte exponerar sig, eller av tränaren uppmuntras att utföra den eller de moment, belastningar, träningsmetoder etc. som kan misstänkas provocera denna reflex!!!

Den gemensamma nämnaren för ovanstående tre elitidrottare är Agne Bergvall, det behöver dock inte betyda att denne man har skuld i eller ens är delansvarig för det osannolika inträffandet, att alla tre fått nästan identisk stressfraktur på samma ställe. Alla kan dock vara överens om att denne man har ett och annat att fundera över. -Sitt inte där och le, han är långt ifrån ensam! Alla tränare, undertecknad inkluderad, och aktiva borde ta sig en allvarlig funderare omedelbart när s.k. systematiska skademönster dyker upp! Sannolikheten för att du gör något galet är skyhög!

Revolutionera den medicinska enfalden och utbilda våra fystränare i holistisk tvärvetenskap! Börja alltid från grunden och bygg vidare oavsett uppdrag, tänk brett, djupt och avigt, bygg inifrån och ut, börja med de grundläggande orsakskomplexen, sortera vad som är primärt, sekundärt och tertiärt i hela härvan, föändra där de svaga länkarna befinner sig eller där kroppen/psyket får kompensera mest, ta hänsyn till organismens prioriteringsordning etc.

Vi behöver uppenbart fler Lic. Korrektiva och Funktionella Tränare i Sverige, den enda utbildning som innefattar allt från vår evolution och Homo sapiens stabilisering och rörelsemönster till vad som är optimalt bränsle för varje metaboliska typ till hur vi utvecklar överlägsen fysik och dessutom hanterar skador, höga stressnivåer och skademönster.

Undertecknad håller en Lic. Korrektiv och Funktionell Tränarkurs i februari http://www.eleikosport.se/education/Course.asp?PageNumber=3&CourseCategory_Id=6&Course_Id=12, jag lovar att både Agne, Sverker och alla andra skulle få en och annan alternativ tanke att hantera! Gå även in på vår hemsida http://www.kroppsinvest.se/ref.asp och bedöm själva, vi kanske också är en bluff? Det bästa är kanske att dricka smärtstillade medel, så får man hela skelettet starkare!?

onsdag 29 oktober 2008

Stressfraktur = upprepad stress som till slut ger fraktur!

Känns alltid trist när våra svenska friidrottsstjärnor utvecklar skademönster. Nu senast är det Carolina Klüft som dragit på sig "samma" stressfraktur som både Susanna och Jenny Kallur tidigare utvecklat och inte riktigt repat sig ifrån. Kanske dags att kika lite på deras gemensamma träningsmetoder, periodisering och gemensamma nämnare!

En stressfraktur är oftast resultatet av upprepad vävnadsstress, där den totala ackumulerade katabola effekten överstiger den anabola effekten över tid, dvs. en vävnadsförsvagning utvecklas. Ofta sker "frakturen" där den svaga länken befinner sig eller där kroppen får kompensera mest.
Om man inte nu fattar att något är riktigt galet i stallet och radikalt analyserar vilken eller vilka tokiga övningar som ställer till det och/eller hur olika träningsvariabler/periodisering kan ha bidragit till detta uppenbara skadeutvecklingsmönster och rehabiliterar underben och hela kroppar professionellt, kan jag bara än en gång beklaga.
Snälla nån, en stressfraktur är bara toppen på isberget, dvs. slutprodukten av ett systematiskt eller upprepat fel under en längre tid. En kraftig varning från kroppen, en jättestor rödflagga, en stor mistlur som ekar, -försökt kompensera in i det sista, nu håller jag inte längre! Istället gräver vi ner huvudet i sanden, citat "Jag är inte orolig, jag kan träna på nästan för fullt, inomhussäsongen är inte i fara...". Jag storknar, vilken analys, vilken rådgivning, puuhh!

Vilka lysande forskare?

Svenska Dagbladet onsdagen 22 oktober. Artikeln handlar om Osher Centrum på Karolinska Institutet, Centrum för Integrativ medicin. Dess uppdrag är att "utvärdera" s.k. komplementär-/alternativmedicinska metoder och informera den etablerade vården om sina resultat.
Låter hedervärt och lovande eller hur. Men hur designar man utvärderingarna och vem utför de behandlingar/tekniker man utvärderar?

Verksamhetschefen Martin Ingvar svarar på slutet av intervjun på journalistens fråga -Men ni har inte mycket samarbete med alternativmedicinarna? "-Nej, vi måste jobba med människor som har samma vetenskapliga grundsyn. Vi skall driva kunskapsutvecklingen framåt, inte vara en forskarskola." Man forskar alltså på komplementärmedicin utan kontakt med komplementärmedicinens företrädare???

LYSANDE!

Vilket resonemang, låter verkligen som att man objektivt vill utvärdera det som verkligen sker, utfört av dem som besitter kunskapen, tekniken och erfarenheten ifråga! -Jag vet! Vi låter bagaren justera ventilerna på bilen och sedan utvärderar vi genom att kolla tryckförändringen i däcken! Kan resultatet bli annat än falskt negativt?

Inte undra på att sjukvården ser ut som den gör idag, huvudvärk är detsamma som Alvedonbrist, nedstämdhet beror på Cipramilbrist och all muskelvärk är inflammation och botas med Diklofenak och om vi inte förstår hur vi skall återskapa hälsa i ett organ opererar vi bort detsamma...

Någon gång måste även insnöade forskare förstå, att om man vill utvärdera varför Bonden Gustav lyckas odla så goda och näringsrika potatisar, måste man i studiedesignen använda sig av just bonden gustav, för att både sätta, kupa, vattna, vårda och plocka potatisen med rätt tajming, känsla och kärlek!

Sluta upp med ert trångsynta kvacksalveri, mät effekten på dem som är experter på varje kunskapsområde, anpassa studiedesignen så att både intervention och utvärdering sker på variabler som är relevanta och viktiga! Då får ni dessutom en hög validitet och reliabilitet. Med detta i fickan kan man sedan informera sina "s.k. uppdragsgivare".

Men "uppdragsgivaren" kanske bara är intresserad av att resultaten skall vara åt ett visst håll, detta kallas iså fall för beställda forskningsresultat! Beställda forskningresultat är mycket vanliga idag, det kallas ofta för att man fått ett generöst bidrag för att titta närmare på...

tisdag 28 oktober 2008

Kostdebatten är het och nödvändig!

Paradigmskiften sker i tre steg, i steg två går det hett till!
När nya fakta, nya erfarenheter eller gammal erfarenhetskunskap ger långt bättre resultat än det rådande paradigmet, utmanar ledare av det "nya paradigmförslaget" det rådande paradigmet. Detta är startskottet för en allt vildare pajkastning där skyddande av prestige, kapitalinvesteringar, marknadsandelar och vinster är mycket uppenbar.
  1. Först ignoreras den konkurrerande kunskapen/paradigminriktningen helt eller delvis (läs jorden är platt, behöver inte diskuteras etc.). Om det nya paradigmförslaget lyckas överleva denna förtigning, kommer man in i fas två.
  2. Nya paradigmförslaget motarbetas och baktalas häftigt, känslorna svallar och gnistor uppstår nästan vid konfrontation, ofta p.g.a. oförmåga att bemöta den sakliga relevansen i det konkurrerande tankesättet (där kunskapen tar slut, tar nävarna vid etc.).
  3. Om inte heller detta lyckas kommer man in i fas tre, motståndet faller plötsligt pladask inför en övertygande bevisning (kallas för "the tipping point" eller att man uppnått den kritiska massan). Nu har alla plötsligt adopterat det nya paradigmet och kallar det dessutom för sin idé! Som ni förstår är vi inte där... ännu!

Efter paradigmskiftet blir flertalet av förespråkarna i "det nya etablissemanget" mer eller mindre "hårdnackat blinda" i detta nyuppdaterade paradigm, ända tills en ny utmaning uppenbarar sig i horisonten och allt drar igång allt på nytt!

Nu blir det omvända roller, de tidigare nydanarna kommer nu att ignorera nästa generation av kreativa hjärnor från att attackera deras rätt till att ha rätt (dvs. man har glömt vad man lärde sig av sin tidigare erfarenhet), LYSANDE!

-Det finns ingen kost som passar alla!

När det gäller matchen om vilken kost som är den bästa för Homo Sapiens, d.v.s. skapar hälsa och motverkar ohälsa (bl.a. våra vällevnadssjukdomar, dvs. våra fellevnadssjukdomar), är vi just nu inne i fas två!

Förespråkare för något som inte fungerar och dessutom genererar ohälsa, kan inte erkänna detta, utan skyddar sin egen rygg genom att stå uppe på murkanten och skjuta nedåt!

Bevisen för att Homo Sapiens fungerar bäst på en diet kommande från ekologiska (dvs. så nära ett naturligt kretslopp vi kan komma, utan kemiska gödningsmedel, bekämpningsmedel, genmodifierade organismer, läkemedel, tillsatser, processering och skyddande atmosfärer m.m.) friväxande, frigående eller vilda näringskällor, är så uppenbar och överväldigande att försvararna av det rådande kostparadigmet (läs livsmedelsbranschen/Livsmedelsverket, "sponsrade" forskare och professorer, indoktrinerade dietister, kostgurus säljande sina egna produkter samt okunniga läkare som inget vet om kost och hälsa) i desperation just nu skuter vilt omkring sig, och inte sällan i egna foten!

Om ni vill läsa mer eller ta del av den heta och ibland löjeväckande (men viktiga) debatt om exempelvis fettets och kolhydraternas vara eller icke vara, kan ni bl.a. surfa in på Annika Dahlqvist's välbesökta Blogg http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/.

Där kan ni bl.a. följa de politiskt korrekta kostförespråkarnas patetiska kamp mot angripande LCHF:are, för att bevara det snart 40-åriga politiskt korrekta kostparadigmet (läs kolesterol-, mättat fett- och rött kött är farligt och gluteninnehållande spannmål, pastöriserade mjölkprodukter och processerad mat är ofarligt och bra) som bl.a. ligger bakom många av vår tids vällevnadssjukdomar och metabola syndrom. Ett katastrofalt paradigm som gjort en hänsynslös livsmedels- och läkemedelsbransch snuskigt förmögna på bekostnad av vår hälsa!

TÄNK OM!

Tänk om alla läkar-, dietist- och hälsovårdsutbildningar hade Weston A. Price DDS forskning från 1920 och 30-talet som obligatorisk läsning! Denna forskargärning och väl dokumenterade humanstudie (10 000-tals bilder på tandstatus, kranie- och skelettutveckling samt hälsotillstånd) på människor av alla åldrar från 100-tals både friska och mindre friska populationer, borde renderat i minst ett Nobelpris! Under tolv år besökte, undersökte och levde Mr Price med alla dessa befolkningar, i alla världsdelar! Hans forskning visade utan minsta tvekan bl.a. följande:

  • Att samtliga populationer som hade uttalad hälsa, avsaknad av västvärldens vällevnadssjukdomar och födde friska och starka avkommor, levde på minimalt processerade livsmedel kommandes från en sluten organisk cykel,
  • samtliga högaktade och åt kött, fett och inälvor från välmående djur,
  • optimala fördelningen mellan protein, fett och kolhydrater skiljde sig åt mellan olika världsdelar, breddgrader, altituder, biotoper och befolkningar (idag kallat "metabolisk typning"). Ju längre norrut eller ju kallare klimat, ju mer fett och protein blev det till middag, enkelt uttryckt.

Källa: Nutrition and Physical Degeneration. Weston A. Price 1939, 2004. Price Pottenger Nutrition Foundation. Beställ på www.ppnf.org

Politisk korrekta kostråd v.s. LCHF, Atkins diet, Stenålderskost... -vem har rätt?

Som ni förstår av ovanstående har ingen av debattörerna om för eller emot helt rätt. Undertecknad följer dock debatten med visst leende på läpparna, LCHF-, Atkins- och stenålderskostanhängarna, hjälper nämligen till att slå hål på och riva murarna kring vårt nuvarande ineffektiva och ohälsoframkallande politiskt korrekta kostparadigm!

Det finns ingen diet som passar alla, punkt! Vi måste ta reda på vad vi har för metabolisk typ, dvs. vad som står på insidan av vårt tanklock. Vilken mix av protein, fett och kolhydrater som passar min unika organism bäst, bestäms av en mångfald av faktorer där din genprofil, organsystemskonfiguration och dina förfäders anpassning till klimat, biotop, fauna och levnadssätt har störst inverkan! Vi är en blandning av rovdjur och växtätare, vare sig vi vill det eller inte. Vilken kost som passar mig är inget man kan välja, det har naturen redan gjort!

Vad som dock är solklart, är att den inriktning man förespråkar inom LCHF, Atkins och Stenålderskost, är åt det rätta hållet (dvs. mer eller mycket mer fett och protein än kolhydrater). En överlägsen huvudinriktning för bl.a. en nordeurope med nordeuropeiska gener, gentemot de politiskt korrekta kostråden (läs Livsmedelsverket/livsmedelsindustrin, dietister, kostpyramiden, 60-65% av energin från kolhydrater).

Kroppsinvest Institute kan man via tjänsten Kost- och Livsstilsrådgivning lära sig mycket mera om hur man borde äta för att utveckla hälsa, undvika våra vällevnadssjukdomar och vända ohälsoprocesser.

Det finns inga hemligheter i naturen, vi säljer inga koncept på Kroppsinvest, vi talar bara om hur det var meningen att vi skulle äta, leva och underhålla våra kroppar för att kunna uppleva vår tid på jorden i en frisk och stark farkost. Kolla på http://www.kroppsinvest.se/tjanster_kost.asp

måndag 27 oktober 2008

Vem sade att stabiliseringsträning var tråkigt!

Stabiliseringsträning är inte bara "stå på alla fyra och lyfta ett knä och motstående hand", det är bara början på en lång rad allt mer utmanande övningar som skall förbereda dig för ditt liv, dina mål eller den miljö du vill överleva eller prestera i!

Min senaste föreläsning om Proprioceptiv Normaliseringsträning i London (lördagen 25 oktober, 1st International CHEK Conference - The Hierarchy of Survival Reflexes) avslutades med ett tips på en reflexövning som man kanske inte använder vid första besöket!

Övningen (som inte bör testas hemma, om du inte tränat funktionell styrke- och balansträning i minst 3-4 år!) ger en riktig boost av bl.a. tiltreflexpåslag, från fot till huvud, för undertecknad, med samtidig rytmisk stabilisering av axelleden via en "Tornado Ball"! Krister Söderbergs (min kära naprapatkollega i Stockholm) kropp tränas reflexmässigt att stabilisera både undertecknad och alla dessa olika rörelseriktningar i tre plan i en Sumostans! Rätt många flugor i en smäll!

Observera!!! Att denna övning räknas som extremt avancerad och kan leda till allvarliga livshotande skador om någon av de två deltagarna inte är extremt vältränade i tre plan eller behärskar basala falltekniker!

-Glöm inte att en sådan enkel sak som att gå, jogga och springa, kräver förmåga att balansera på ett ben för att inte skada eller skapa förslitningsprocesser i förtid!

På Kroppsinvest Institute är vi specialister på att lära ut Funktionell Styrketräning, uppgradera idrottare till att utveckla idrottskroppar istället för stora starka och korkade muskler samt rehabilitera idrottskador (även de som ingen annan klarat av!).

måndag 20 oktober 2008

"It's Not the Germ, It's the Terrain!"

"När fan blir gammal blir han religiös", brukar man säga i folkmun. Vilket säkerligen är framsprunget ur visdomen: Vad som verkligen fungerar visar sig med tiden. M.a.o. lögner avslöjar sig själva, bara dom får florera tillräckligt länge. Hur länge till skall vi acceptera lögnerna om hur vi (människor, djur, växter) utvecklar och avvecklar ohälsa (sjukdomar) i vårt samhälle?

Likaså ångrade Louis Pasteur (1822-1895) på dödsbädden sin mekanistiska tes, om att det var mikroorganismer bakom våra sjukdomar och att det bara handlade om att finna den rätta medicinen för varje enskild mikroorganism [The Germ Theory]. Han sade "It's not the germ, It's the terrain!". Antoine Béchamp (1816-1908) som egentligen var dåtidens mest klarsynta forskare om vad som orsakar hälsa och ohälsa fick rätt [The Terrain Theory].

Modern forskning har senare mångfalt falsifierat Pasteurs forskningsslutsatser på samtliga punkter och istället utpekat organismernas (människor, djur etc.) egna välmående, förekomst av gastro-intestinal balans mellan olika bakteriestammar, psyko-neuro-immunologisk funktion/effektivitet, våra celler och cellväggars hälsa och motståndskraft, som avgörande om vi kan förhindra och reversera ohälsoprocesser samt bygga hälsa!

Tyvärr kom Pasteurs avbön ett antal årtionden försent. Årtusenden av egenadministrerad läkning och healing var bruten! Funktionell erfarenhetskunskap om hur vi skulle handskas med jorden, ta tillvara och odla/föda upp grödor, djur (kött, fett) , frukt, svamp, bär och nötter blev omodernt och ansågs inte ha med utveckling av hälsa att göra!

Man hade ju hittat mikroorganismerna som gjorde oss sjuka, bara och ladda bössan och börja skjuta på de illasinnade mikroorganismerna. Den moderna medicinen "Fear based medicine" var född. Sedan dess har det som bekant skapats piller för allt och några få tjänar tusentals miljarder på att du inte längre behöver tänka och inte tar ansvar för din egen hälsa!

Trots att vi förståndsmässigt kan lista ut, att om man äter för mycket kolhydrater och socker, blir man sockersjuk. Om man exempelvis misshandlar kroppen med mat man inte tål, måste avgifta eller som saknar näring, får man en allt sämre cell- och organfunktion, man blir allt fetare och tröttare, slutligen erhåller man en tråkig diagnos och rådet att ta piller resten av livet för att döva symtomen. Lysande!

Kära medmänniska, vakna upp ur hypnosen och ta tillbaka kontrollen över ditt liv! Överlåt inte ansvaret för din hälsa åt någon annan, det är du själv som har största inflytandet över din ohälso- och hälsoutveckling. Bygg din egen organism allt hälsosammare med hjälp av Déchamp's välgrundade teori, -ju bättre du sköter din kost, livsstil, kropp och träning, ju mindre sårbar blir din organism!

fredag 17 oktober 2008

Fantastiskt, Livsmedelsverket om Omega-3!

Fantastiskt, Läste i dagens SvD (SvD Fredag 17 oktober) att Livsmedelsverket överväger att stoppa bruket av ordet "Omega-3" i produkter som inte kommer från animaliska källor! Tyvärr har dom bara fattat att det finns i fisk, inte i gräsbetande kor och får etc. Man får dock vara tacksam även för små framsteg!

Livsmedelverket har sedan en tid fattat att ALA (Alfalinolensyra, C18:3), som i sig själv är en viktig fleromättad fettsyra men också förstadie till de essentiella fleromättade fettsyrorna EPA (Eikosapentaensyra, C20:5) och DHA (Docosahexaensyra, C22:6), inte har de egenskaper och hälsoefekter som via multipla forskningsstudier och erfarenhetskunskap de senaste 100 åren, är förknippade med EPA och DHA.

"Den ohämmade livsmedelsbranchen" säljer idag allt som har det minsta spår av någon fleromättad fettsyra i sig (oftast från växtriket, dvs. ALA) som undergörare för din hälsa. Problemet är bara att vår förmåga att konvertera ALA till EPA/DHA är ytterst begränsad.

Livsmedelsverket skall nu agera och införa hårda riktlinjer (tror det när jag ser det) till landets kommuner för att stävja fusket! Fortsätt således att äta ekologisk fet fisk, feta köttbitar, fett fett och riktigt SMÖR!

torsdag 9 oktober 2008

1st International CHEK Conference!Undertecknad föreläser på 1 st International CHEK Conference i London 24-26 oktober!

Huvudtemat för hela conferensen är "The Hierarchy of Survival Reflexes" och jag kommer att föreläsa på lördagen den 25:e kl. 14.00-15.00. Mina och Kroppsinvest Institutes framgångar med postoperativ rehabilitering, komplexa trafikolycksfall och diverse världsatleter börjar sprida sig långt utanför Norden, trevligt :-)!

Mitt föredrag heter "Proprioceptive Normalization Training or What goes in goes out!" och handlar om hur man kan utmana kroppen med övningar som i sin tur kräver att individens reflexsystem aktiveras och därigenom låta kroppen själv hämta korrekt programvara, för att i nästa steg aktivera, normalisera och/eller reprogrammera densamma.

Ni hittar mer information om conferensen på http://www.eleikosport.se/education/News_show.asp?NewsPageNumber=42&PageNumber=28 samt under [Aktuellt] på Kroppsinvest Institute http://www.kroppsinvest.se/nyheter.asp.

Ni hittar mer information om Kroppsinvest Institute, mina behandlingsresultat, våra tjänster, fakta om kost, livsstil, kropp och träning m.m. på http://www.kroppsinvest.se/

tisdag 7 oktober 2008

Du kan inte ge, vad du inte har!

Hej alla tidigare och nya vänner!

Joakim Dettner på egen blogg, prenumerera på den och du ger dig chansen till ett friskare liv!

Vi lever i en värld full av girighet, fakta är inte längre fakta, utan information någon betalat för att du skall få veta eller lära dig tro på. På Dettners blogg kommer jag att bjuda på oförfalskad fakta från RIKTIG FORSKNING och en hel del KLARTEXT om kost, livsstil, kropp och träning!

Hur vet man att undertecknad inte är betald av giriga ekonomiska intressen? -det kan man inte veta! Så tror man inte på min forskning, vad jag skriver eller säger, så får man gå på andra variabler, -lever han som han lär?, -ser han frisk ut?, -vad har han för fysik?, -blir hans klienter friskare?, -vad säger de som anlitat hans tjänster?, -vad säger de som gått hans kurser?

Du kommer att få bra napp även där, jag skapar nämligen min egen trovärdighet genom att äta, leva, sova, skita, träna, coacha och dö mitt budskap! Dvs. jag står inte och mässar med en sjuk, uselt underhållen och överviktig kropp, jag kan ta av mig kläderna och visa upp min "fakta" vilken dag i veckan som helst!

Det fick för övrigt en dietist erfara när jag föreläste om "kost och prestation" på en nationell hälsomässa i Båstad hösten 2007. Efter att vid ett flertal tillfällen insinuerat att det undertecknad sa var nonsens, ville denna kvinna slutligen rädda ca hundratalet åhörare från mina irrläror. Hon sa "Jag är dietist och har 19 års erfarenhet av kostrådgivning. Det du säger om kost är helt fel!" Det var intressant sa jag, insåg det ypperliga läget att statuera exempel och frågade genast om kvinnan levde efter sina principer till 100 %, hon svarade "-det gör jag absolut", det var bra det sa jag, det gör nämligen jag också!

Då gör vi så här, jag erbjuder dig att komma fram här på podiet, så tar vi båda av oss tröjorna och visar upp resultatet av våra olika läror så får publiken avgöra vilken som fungerar bäst i praktiken. "-Det var det värsta ", sa den 25 kilo överviktiga dietisten och slängde igen auladörren, när hon hastade ut ur lokalen. Jag letade bra länge i bakhuvudet efter något bra att säga i denna situation. Universum försåg mig då med följande klocka.

"-Mat är känsligt, det berör bl.a. den andra reptilreflexen och snabba kolhydrater ligger inte bara bakom syndrom X, de är dessutom beroendeframkallande och bara tanken på att förlora dem kan ge impulsiva reaktioner!" Jag skulle ljuga om jag sade att min organism inte njöt lite av situationen! Sådana straffsparkar får man inte missa! Förlåt kära medmänniska men dina åsikter höll inte måttet och publiken hade rätten att få veta vad som fungerar och inte.

Ta för vana att kolla av denna blogg, det blir fler straffsparkar och mera klartext företrädesvis om kost, livsstil, kropp och träning.