söndag 24 juni 2012

Vem blåser i dina segel?

Hur patetisk är inte debatten om det mesta i vår s.k. moderna värld. Vi debatterar exempelvis om margarin är bra eller inte jämfört med ekologiskt smör, dvs. om en fabriksframställd produkt framtvingad ur blommor och gräs mha extraktionsbensin, nickelspån, höga temperaturer etc. är bättre eller sämre för vår hälsa än smör kärnat ur mjölken från en ko som betar gräs på en obesprutad äng.
Vi debatterar om våra kostvanor har eller inte har någon inverkan på de s.k. "sjukdomar" vi "får" eller som vi gärna definierar det som jobbar med orsakerna bakom våra symtom, dvs. "de ohälsoprocesser vi utvecklar" som ett svar på vad vi äter, dricker, gör, säger och utsätter oss för.

Hur kan man ens debattera, år 2012, om det är bra eller dåligt att odla jorden med artificiella gödningsmedel, kemisk ogräsbekämpning och genmodifiering samt fabriksframställning av kött gentemot ekologisk och biodynamisk odling och djurhållning, dvs. så som det var meningen att vi skulle harmoniera med naturen, hennes flora och fauna. 


Riktad indoktrinering 
Om någon enda människa, oavsett utbildningsnivå eller intellektuell kapacitet, har problem att lista ut svaret på dessa frågor, beror det högst sannolikt på en annan defekt i vårt s.k. moderna samhälle, nämligen "riktad indoktrinering". Vi har som hel population och i högre grad i vissa subpopulationer blivit så jä..a fördummade att vi allvarligt överväger att tro på det vi inombords vet är fel. Lysande, men inte förvånande! Med en löpande informationsflod och ifrågasättande av det naturliga och rådande under tillräckligt lång tid, givetvis bekostad av stora och empatiskt störda plånböcker, kan man nämligen medvetet påverka och söndra vilken harmoni som helst. På det sättet kan man till slut styra inom vilken världsbild eller inom vilket paradigm en hel population skall segla omkring och vänta på att "någon" skall blåsa lite i deras segel.

Just nu seglar många stackars människor omkring i en så stor och djup bassäng av tillrättalagd information, att man trots det uppenbara, tar beslut FÖR den devitaliserande motsatsen. Vi kan med andra ord tänka oss att käka margarin, eftersom "det är bra för vårt hjärta". Hoppla, till hösten blåser vi in seglarna i vaccinviken!

Vi blir aldrig friskare eller smartare än den jord vi trampar på!
Om vi inte sköter den jord vi lever på och av, kommer vi förr eller senare att antingen tvingas göra det eller böta det högsta priset. Vårt liv och alla andra organismers liv slutar och börjar i naturens översta lager av materia där en ständig symbios av uppbyggnad, utbyte och nedbrytning sker, dvs. svampar, bakterier och mängder av livsnödvändiga mikroorganismer är i full färd med att överleva och skapa hälsa i sina liv vilket innebär en bra start och hälsa för det som senare skall integreras i våra celler och våra liv. Alla oavsett vilken "fakta" vi omger oss med måste alla stoppa mat och vatten i munnen. Våra tarmar, dess invånare (bakterie-, svamp-, parasitflora m.m.) och dess inbördes symbios speglar i mångt och mycket välmåendet på jorden översta 30 cm. Oavsett vad vi tror om kost och kostvanor står det en alldeles speciell text på insidan av våra imaginära tanklock och det är den mix och kvalite vi bör stoppa i oss för att fungera, överleva, skapa hälsa och livskraftiga avkommor.


Jorde, eller den översta 30 cm tunna skorpa av jordmån/humus, är det grundläggande ursprunget för nästan alla de livsmedel vi konsumerar eller processerar (manipulerar med på något sätt från uppvärmning till total destruktion) i vår moderna värld. Konsekvensen av att vi dödar denna skorpa med bl.a. gödningsmedel (salter som inte bara resulterar i en snabbare volymökning av grödor utan också dödar 80 % av alla mikroorganismer i denna viktiga jordmån), bekämpningsmedel och jordbruksmetoder som inte harmonierar med den viktiga symbiosen mellan mikroorganismerna-växter-djur, blir att det vi slutligen stoppar i munnen, är katastrofal.


Tyvärr är inte jorden speciellt frisk längre.... MEN vi kan lyfta huvudena ur indoktrineringsplanerarnas sandlåda, säga ifrån genom att inte låta oss blåsas, inte acceptera falsarier och efterfråga sådant som är friskt, naturligt och minimalt belastande för moder jord. Det kostar lite mera, vi måste börja handla av den lilla lokala bonden igen, vi måste börja tänka aningen mer småskaligt och långsiktigt och vi måste börja tänka lite mera själva.

Men vem har då lärt oss att tänka senaste 50 åren, vem var det som lärde oss vad som var billigt eller dyrt, bra eller dåligt, mättat eller omättat, kolesterolhöjande eller kolesterolsänkande, ofarligt med DDT, Hormoslyr, sötningsmedel, Neurosedyn, monosodiumglutamat... Men vänta... om det bara är människor som är välutbildade... -Varför mår i så fall alla vilda djur mycket bättre,  varför har dom inte utvecklat våra "fellevnadssjukdomar"?... Trots att dom uppenbarligen inte vet någonting om vad som är bra eller dåligt, saknar dom våra ohälsotal???  Bara när dom blir våra husdjur eller hamnar på en köttfabrik får dom samma ohälsoutveckling. Men shit, det snabbaste sättet att accelerera ett klövdjur från 0 till 600 kg ohälsa är ju nästan exakt samma kostvanor som...

Det ingår många finurliga steg när man skall få människor att köpa samma världsbild, samma tro och gå omkring med samma kupa runt huvudet.Tänk bara hur enkelriktad och likriktad man kan vara i veckor efter att ha varit på en riktigt bra och fängslande föreläsning med en riktigt duktig och övertygande föreläsare. Tänk då om du får höra något som är hyfsat fängslande och aningen övertygande, men UPPREPAT 10 000 gånger. Hmm. Bara för att något är övertygande och publicerat behöver det inte vara korrekt och bra för hälsan, samhället eller naturen. 1000 år av erfarenhet och visdom om hur man bygger och vidmakthåller hälsa kan malas ner till grunden på mindre än ett par år av "riktade s.k. sannigar" underbyggda av beställd forskning, designad och presenterad på ett selektivt sätt. Jag har själv varit doktorand i fyra år och både sett och hört hur bataljerna går mellan olika sponsrade projekt. Allt i jakten på att få basunera ut "sin sanning" för att öppna nya marknader för den giriga plånboken.

Tänk på det nästa gång en studie om något du instinktivt känner borde vara tvärtom, men förmedlar något du ändå funderar på att anamma, men studien är helt och hållet betald av det företag som producerar just det eller de tjänster man kom fram till vara bra. Så vad vad skall du bre på mackan ikväll, smör eller margarin? Eller skall man kanske inte äta bröd heller och i så fall varför?... Du avgör, inte jag, tänk själv!

söndag 17 juni 2012

Vi är våra celler och vi programmerar vårt eget DNA!


I en enda cellvägg eller cellmembran av dubbla fosfolipidlager, dvs i en två molekyler tjock cellvägg, finns alla organfunktioner man kan hitta i resterande organism representerade! 


Ni som följt denna blogg några år vet redan att man inte lider brist på huvudvärkstabletter när man har huvudvärk, antiinflammatorisk medicin när man har muskelspasm eller "magsyretillverkningshämmarmedicin" när man har en stressad mag- och tarmkanal. Detta synsätt hör till det mekanistiska förlegade synsättet på människan och naturen som en enkel biologisk maskin, där man tror att man har full koll på helheten bara för att man studerat och läst av några av delarna. 

Detta leder till en hyfsat ineffektiv reduktionism där exempelvis "dålig hållning och stereotypt arbetsmoment-muskelspänningshuvudvärk" botas med huvudvärkstablett, "jag har tråkig programmering från min uppväxt och har aldrig fått hjälp att programmera om eller över detta-syndrom" botas med antidepressiv medicin och "jag fick aldrig lära mig äta rätt för min typ kolhydratberoendeöverätningssyndrom" botas med att operera bort en del av magsäcken. Lysande!

På Scandinavian Top Athletic Center (www.stac.nu) jobbar vi sedan 1995 under parollen: "Vi som organism kan aldrig må eller prestera bättre än våra celler mår och presterar". Ni kanske hört undertecknad svara följande på frågan: -Hur mår du? -Som jag förtjänar, ... Jä....t bra! Våra cellväggar är vår hjärna, cellväggen är cellens hjärna, vi som organism är en samling av celler. Vad innebär detta detta svar egentligen? Fundera på det ett tag. 

Kommunikationen fram och tillbaka över våra cellväggar AVGÖR hur vi ser ut, hur vi mår, hur vi fungerar och hur vi presterar. Om man skall träna en samling celler, dvs. en organism eller ett organsystem, är det bra om man vet lite om hur celler lever, lär, reagerar, tar emot instruktioner, kommunicerar, utvecklas, levererar, adapterar, förändras och avvecklas.

Vi är våra celler! Insidan av en cell vet alltid vilken miljö som råder på utsidan. Det sker ständigt en invändig anpassning i förhållande till vad utsidan presenterar i form av miljö och stress. Den gör detta genom sina sinnligt utformade "yttre mottagare" (receptormolekyler), sina tätt utplacerade "proteinhjärnor" (effektproteiner) och "inre sändare" (sändarmolekyler). De inre sändarna på cellväggen berättar "on-line" om vad som gäller utanför och vilka beställningar som emottagits från utsidan. 

Händelser på utsidan av cellväggen kan resultera i allt från att molekyler släpps in inuti cellen via transportmekanismer i cellväggen till att det stimulerar kemiska processer på insidan såsom exempelvis ordern om vilken del av DNA som skall avtäckas för att skapa en eller flera RNA-molekyler för att vidare ligga som förlaga till proteinsyntes ute i cytoplasman (cellens innanhav innanför cellväggen men utanför cellkärnan). Vad betyder detta för en hälsoterapeut och en fystränare då?

Jo, allt det du tror, tänker, säger, gör och utsätter dina celler för ÄR dina cellers uppdragsgivare och styr om DNA skall avtäckas för transkription och även vilken gen/gensekvens som eventuellt skall stå som bas för ett visst protein eller flera olika proteiner. Vi STYRS INTE av våra gener som man tror i den mekanistiska modellen, VI STYR våra gener och VI AVGÖR SJÄLVA vad vi vill skapa och vad vi vill ge våra celler för uppdrag. Detta är inget jag kommit på själv, det är helt i fas med den epigenetiska forskningen som kan ses som ett interface framför den quantumfysik som bättre förklarar hur vi och våra celler harmonierar (eller borde harmoniera) med moder natur eller universum om man så vill.
 

Det är beställningen som AVGÖR vad som händer med ditt DNA i dina olika cellkärnor. Det är den miljö dina celler vistas i, och därmed tvingas adaptera till, som kommer att prägla vad som händer med dina gener. Dvs. vilka gensekvenser som kommer att avtäckas för att tjänstgöra som recept för nya proteiner (dvs. det som beställts med hjälp av dina program/stressrecept) och därmed dina cellers och din organisms anpassning till den aktuella miljön. 

Enkelt uttryckt. Det vi så framgångsrikt lär ut på STAC, är att stress (miljö, träningsprogram, periodisering etc.) och adaptation (cellernas anpassning till rådande omständigheter) går hand i hand i ett mycket komplext samspel som vi måste harmoniera med istället för att tro vi kan styra och mästra! Dina adepter BLIR faktiskt det vi skriver ner i deras programupplägg (alla program och dess periodisering), förutsatt att dom genomför det förstås. Grundbultarna på STAC, nämligen Specificitetsprincipen och Adaptationsprincipen ihop med genomförandet, får en ännu viktigare och självklar roll i ljuset av epigenetisk forskning. Men det är ett annat kapitel och kallas för coachning, ...epigenetisk coachning ;-).

söndag 3 juni 2012

Det räcker inte att vila Darren Clarke!

Darren Clarke kan inte ställa upp i Nordea Masters. Anledning: Ljumskarna strejkar, han måste vila.

Lysande analys och en lika lysande åtgärd, ELLER?! Jag har personligen screenat, coachar och hjälpt ett 30-tal professionella golfare på världens alla tourer de senaste 10 åren, så jag har hört det förr. Ner med huvudet i sanden bara, vila och hoppas att allt försvinner. Se för guds skull inte mönstret. Nej, nej, han lider helt klart brist på lite ultraljudsbehandling, en tre-fyra antiinflammatoriska tabletter, ett par kvaddlar cortisoninjektion i dom dumma ljumskmusklerna ;-(.


Vad Darren Clarke, och många med honom, högst sannolikt borde göra, är att fixa en fysik, en kropp och en hälsa som tål golf! Framförallt skall man tåla en högintensiv (över 85% av min maximala insats) repeterad kast-/tillslagsrörelse med krav på en stabil bål kring vilken rörelseenergi och kraft skall
  • lagras, 
  • integreras,
  • transfereras 
  • och hanteras på bästa möjliga sätt. 
Allt måste byggas inifrån och ut och integreras hela vägen till en intermuskulärt koordinerad effektfull men samtidigt belastningstålig golfkropp. Utan en stark och stabil mittsektion (dvs. ett bäcken och en lumbalrygg som fungerar som en statisk och dynamisk integrerad enhet) klarar man i längden INTE att hantera alla krafter och kraftriktningar på ett hållbart och belastningsekonomiskt sätt. Speciellt inte i en extremt högrepetitiv cyklisk idrott.

Stress och Adaptation
Kroppen är dock programmerad att adaptera, vilket betyder att den finner lösningar på det mesta även om det inte fungerar som det skall. I de flesta golfares fall blir det bl.a. ljumskmusklerna (adduktorerna) som får agera sekundära stabiliserare ISTÄLLET för den nedre djupa magmuskulaturen. Samma muskulatur som lätt blir inhiberad (dvs. blir avslagen och får svårt att fungera optimalt) som en sekundär effekt till usla kost- och livsstilsvanor och utebliven grundträning för golf.

Hur många är inte de världstalanger och gudabenådade golftrollare som undvikit riktig uppbyggnadsträning för golf och dessutom ätit, druckit och levt sin hälsa till så dåligt skick, att en klarad "cut" innebär så mycket belastning (dvs. man fick spela alla fyra rundorna, dvs. träna och spela fyra dagar i rad) att återhämtningen innan man kunde prestera igen tog 2-3 veckor! Någon som hört talas om John Daly, snacka om misskött extrem talang?


Det finns ett mycket intressant jämförelseexempel till Darren Clarke och det är Lee Westwood (se bilden). Precis, han som skötte sin hälsa lika dåligt som Darren tills för bara några år sedan!!! Lee Westwood var nere på samma botten som Clarke befinner sig just nu, både hälso- och till viss del även golfmässigt. Jag har personligen inte undersökt Darren Clarke och kan därför inte sia om detaljerna i hans hälsa och fysik MEN jag har ett ganska tränat öga och har ganska mycket information om Darren från mina elittränarkollegor runt om i världen!

Jag kan nog utan att chansa för allt för mycket lova er att Darren Clarke skulle hamnat i gänget som behöver bygga om från grunden och dessutom varit tvungen att adressera sin ohälsoproblem om han blivit screenad på STAC via en STAC Custom Made (läs mera på www.stac.nu). Om ljumskarna strejkar på en golfare är det illa, det är ju inte direkt rörelsemönstret från fotboll vi talar om, om ni förstår vinken ;-)! Ni kommer alla ihåg Westwoods kroppshydda och ganska tydliga anlete av ohälsa INNAN han tog tag i livet, kroppen och golfen. Numera är han världsetta ;-)!.

Darrens avhopp från Nordea Masters drog bara igång detta blogginlägg, men det handlar om så många fler golfare. Jag tycker det är dags för golfsporten att ta sig i kragen och bygga idrottskroppar inifrån och ut. Inte bara snacka om det, UTAN GÖRA DET! Men för att göra detta krävs mera kunskap och kunskap om det som betyder något. Tyvärr möter jag sällan detta. Det är många som säger att man undersöker, testar och screenar MEN kan man analysera och konvertera detta till riktiga program. Svar: mycket sällan.!

Ni andra idrottare skratta inte för högt, det är rätt illa ställt med mittsektionsfysiken och förmågan att tåla sin egen idrott i en mångfald av grenar och idrottsinriktningar. Speciellt förmågan att LÄRA idrottare att bygga riktig fysik via individuella upplägg anpassade för den nivå man befinner sig på OCH det man verkligen skall utföra och klara av.

Så vad har jag då för råd till Darren och hans rådgivare. -Låt inte Darren vila, ge honom istället en riktig screening och därefter ett adekvat upplägg för att fixa till det bakomliggande orsakskomplexet till varför han inte klarar att överleva sin egen golfsving och måste stå över golftävlingar.