söndag 24 juni 2012

Vem blåser i dina segel?

Hur patetisk är inte debatten om det mesta i vår s.k. moderna värld. Vi debatterar exempelvis om margarin är bra eller inte jämfört med ekologiskt smör, dvs. om en fabriksframställd produkt framtvingad ur blommor och gräs mha extraktionsbensin, nickelspån, höga temperaturer etc. är bättre eller sämre för vår hälsa än smör kärnat ur mjölken från en ko som betar gräs på en obesprutad äng.
Vi debatterar om våra kostvanor har eller inte har någon inverkan på de s.k. "sjukdomar" vi "får" eller som vi gärna definierar det som jobbar med orsakerna bakom våra symtom, dvs. "de ohälsoprocesser vi utvecklar" som ett svar på vad vi äter, dricker, gör, säger och utsätter oss för.

Hur kan man ens debattera, år 2012, om det är bra eller dåligt att odla jorden med artificiella gödningsmedel, kemisk ogräsbekämpning och genmodifiering samt fabriksframställning av kött gentemot ekologisk och biodynamisk odling och djurhållning, dvs. så som det var meningen att vi skulle harmoniera med naturen, hennes flora och fauna. 


Riktad indoktrinering 
Om någon enda människa, oavsett utbildningsnivå eller intellektuell kapacitet, har problem att lista ut svaret på dessa frågor, beror det högst sannolikt på en annan defekt i vårt s.k. moderna samhälle, nämligen "riktad indoktrinering". Vi har som hel population och i högre grad i vissa subpopulationer blivit så jä..a fördummade att vi allvarligt överväger att tro på det vi inombords vet är fel. Lysande, men inte förvånande! Med en löpande informationsflod och ifrågasättande av det naturliga och rådande under tillräckligt lång tid, givetvis bekostad av stora och empatiskt störda plånböcker, kan man nämligen medvetet påverka och söndra vilken harmoni som helst. På det sättet kan man till slut styra inom vilken världsbild eller inom vilket paradigm en hel population skall segla omkring och vänta på att "någon" skall blåsa lite i deras segel.

Just nu seglar många stackars människor omkring i en så stor och djup bassäng av tillrättalagd information, att man trots det uppenbara, tar beslut FÖR den devitaliserande motsatsen. Vi kan med andra ord tänka oss att käka margarin, eftersom "det är bra för vårt hjärta". Hoppla, till hösten blåser vi in seglarna i vaccinviken!

Vi blir aldrig friskare eller smartare än den jord vi trampar på!
Om vi inte sköter den jord vi lever på och av, kommer vi förr eller senare att antingen tvingas göra det eller böta det högsta priset. Vårt liv och alla andra organismers liv slutar och börjar i naturens översta lager av materia där en ständig symbios av uppbyggnad, utbyte och nedbrytning sker, dvs. svampar, bakterier och mängder av livsnödvändiga mikroorganismer är i full färd med att överleva och skapa hälsa i sina liv vilket innebär en bra start och hälsa för det som senare skall integreras i våra celler och våra liv. Alla oavsett vilken "fakta" vi omger oss med måste alla stoppa mat och vatten i munnen. Våra tarmar, dess invånare (bakterie-, svamp-, parasitflora m.m.) och dess inbördes symbios speglar i mångt och mycket välmåendet på jorden översta 30 cm. Oavsett vad vi tror om kost och kostvanor står det en alldeles speciell text på insidan av våra imaginära tanklock och det är den mix och kvalite vi bör stoppa i oss för att fungera, överleva, skapa hälsa och livskraftiga avkommor.


Jorde, eller den översta 30 cm tunna skorpa av jordmån/humus, är det grundläggande ursprunget för nästan alla de livsmedel vi konsumerar eller processerar (manipulerar med på något sätt från uppvärmning till total destruktion) i vår moderna värld. Konsekvensen av att vi dödar denna skorpa med bl.a. gödningsmedel (salter som inte bara resulterar i en snabbare volymökning av grödor utan också dödar 80 % av alla mikroorganismer i denna viktiga jordmån), bekämpningsmedel och jordbruksmetoder som inte harmonierar med den viktiga symbiosen mellan mikroorganismerna-växter-djur, blir att det vi slutligen stoppar i munnen, är katastrofal.


Tyvärr är inte jorden speciellt frisk längre.... MEN vi kan lyfta huvudena ur indoktrineringsplanerarnas sandlåda, säga ifrån genom att inte låta oss blåsas, inte acceptera falsarier och efterfråga sådant som är friskt, naturligt och minimalt belastande för moder jord. Det kostar lite mera, vi måste börja handla av den lilla lokala bonden igen, vi måste börja tänka aningen mer småskaligt och långsiktigt och vi måste börja tänka lite mera själva.

Men vem har då lärt oss att tänka senaste 50 åren, vem var det som lärde oss vad som var billigt eller dyrt, bra eller dåligt, mättat eller omättat, kolesterolhöjande eller kolesterolsänkande, ofarligt med DDT, Hormoslyr, sötningsmedel, Neurosedyn, monosodiumglutamat... Men vänta... om det bara är människor som är välutbildade... -Varför mår i så fall alla vilda djur mycket bättre,  varför har dom inte utvecklat våra "fellevnadssjukdomar"?... Trots att dom uppenbarligen inte vet någonting om vad som är bra eller dåligt, saknar dom våra ohälsotal???  Bara när dom blir våra husdjur eller hamnar på en köttfabrik får dom samma ohälsoutveckling. Men shit, det snabbaste sättet att accelerera ett klövdjur från 0 till 600 kg ohälsa är ju nästan exakt samma kostvanor som...

Det ingår många finurliga steg när man skall få människor att köpa samma världsbild, samma tro och gå omkring med samma kupa runt huvudet.Tänk bara hur enkelriktad och likriktad man kan vara i veckor efter att ha varit på en riktigt bra och fängslande föreläsning med en riktigt duktig och övertygande föreläsare. Tänk då om du får höra något som är hyfsat fängslande och aningen övertygande, men UPPREPAT 10 000 gånger. Hmm. Bara för att något är övertygande och publicerat behöver det inte vara korrekt och bra för hälsan, samhället eller naturen. 1000 år av erfarenhet och visdom om hur man bygger och vidmakthåller hälsa kan malas ner till grunden på mindre än ett par år av "riktade s.k. sannigar" underbyggda av beställd forskning, designad och presenterad på ett selektivt sätt. Jag har själv varit doktorand i fyra år och både sett och hört hur bataljerna går mellan olika sponsrade projekt. Allt i jakten på att få basunera ut "sin sanning" för att öppna nya marknader för den giriga plånboken.

Tänk på det nästa gång en studie om något du instinktivt känner borde vara tvärtom, men förmedlar något du ändå funderar på att anamma, men studien är helt och hållet betald av det företag som producerar just det eller de tjänster man kom fram till vara bra. Så vad vad skall du bre på mackan ikväll, smör eller margarin? Eller skall man kanske inte äta bröd heller och i så fall varför?... Du avgör, inte jag, tänk själv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar