måndag 20 augusti 2012

Förebyggande åtgärder och förebyggande träning är mer än man tror!

Det ineffektiva "medicinska paradigmet" inom svensk idrott börjar blottläggas allt oftare ;-)!  Dokument inifrån-programmet "Medaljens pris" var bara ytterligare en tydlig exponering av att vi måste stanna upp och tänka till! Allt fler röster börjar höjas om att det måste in MER förebyggande kompetens i våra idrottssatsningar! -Så vad är då förebyggande och vad sysslar vi med egentligen inom svensk friidrott och inom svensk idrott?!

De senaste 30 åren av viktförskjutning mot skadehantering och ortopedi, dvs. den kompetens som behövs när överbelastningssyndrom redan är i full blom eller skador redan skett, har inneburit en sällsynt dålig representation av duktiga manuella terapeuter med bred och djup kunskap och erfarenhet av s.k. förebyggande åtgärder och korrekt uppbyggnadsträning för det man skall utsätta sig för, tåla eller överleva.

Vad är då förebyggande åtgärder? Enkelt uttryckt är det en kombination av korrekt designad, implementerad och periodiserad träning i kombination med löpande screening, undersökning och behandling av både förväntade och mindre önskvärda kroppsliga dysfunktioner och smärtmönster. Om man inte adresserar och normaliserar dessa tillstånd eller processer kan det tvinga atleter till alternativa rörelsemönster, icke optimala ledpositioner, överbelastningssyndrom i en viss kroppsdel eller muskelgrupp och mycket, mycket annat som menligt påverkar träning och idrottsprestation. Med tanke på att det handlar om en ansenlig volym av träning för elitidrottare kan det gå ganska snabbt att utveckla stora besvär av initialt ganska små dysfunktioner/feltillstånd.

Det behövs således en helt ny syn på HELHETEN bakom och KRING en idrottsprestationsutveckling, dvs. elitidrottssatsningar över tid!
  • Vi behöver fler personer som kan identifiera och korrigera dålig statisk och dynamisk kroppshållning, muskelbalans, inre och yttre bålstabilitet, segmentella dysfunktioner i kotpelaren, dysfunktionella rörelsemönster, reflex-, kompensations- och smärtmönster samt vansinniga övningsupplägg och bristande periodiseringsupplägg!!! 
  • Vi behöver fler tränare som kan identifiera det intrikata sambandet mellan övningsval, övningskombinationer, set, rep, tempo, intensitet och vila samt exponering per vecka, månad och år (periodisering av träning)!
  • Vi behöver förstå att kunskap kostar pengar och lägga en stadig slant på att vidareutbilda våra tränare och betala våra terapeuter, då får man bättre screening, bättre analyser, bättre behandlingar, bättre program och bättre periodiseringsupplägg...

Det behövs en helt ny INTEGRERAD syn på hur vi skall bygga upp team kring våra idrotttare och idrottssatsningar!
  • Kombinationen återkommande screening, analys, manuell medicin/manuell terapi och korrektiv och funktionell uppbyggnadsträning som en del av den inledande och återkommande uppbyggnadsträningen, har visat sig vara mycket effektivt i de fall där det redan implementerats exempelvis på våra STAC Elitfondare! 
I framtiden kommer olika manuella kompetensgrupper att hjälpas åt att skapa elitidrottskroppar med belastningstålig fysik för långa karriärer med minimal skadefrekvens och samtidigt hålla "ett öga på dumdristiga träningsupplägg", dvs. samarbeta intimt med grenspecifika tränare!

STAC Professional-utbildningen och STAC Elitränarutbildningen går naprapater, kiropraktorer och sjukgymnaster samma vidareutbildningar för framtidens effektiva paradigm I SAMARBETE med de delar av det gamla medicinska paradigmet som var funktionella ;-)!

1 kommentar: