lördag 19 november 2011

Vad är det som stämmer och INTE stämmer egentligen?

Jag har nu screenat, testat och coachat så många idrottare, från så många olika idrotter, med så många olika kravprofiler och förutsättningar att jag börjat fundera på HUR olika de EGENTLIGEN är!

Vad har vi exempelvis för likheter mellan hårda, långa och explosiva Spjutkast, Baseballtillslag, Golfsvingar, Straffsparkar, Tennisforehand´s, Slagskott m.fl., m.fl.?!

Senast igår screenade jag en av Sveriges bästa baseballspelare, Peter Johannessen, och fick samtidigt en lektion i all vetenskap bakom baseballsvingen (-tack Björn och Peter Johannessen för det), olika rörelseplan beroende på vilken bollträff och bollflykt man eftersträvar, var man skall träffa bollen för maximal längd och höjd och mycket mycket mera. Eftersom det var första gången jag fick så bra insikt om allt kring en baseballsving och baseball-spelet, fick jag mig en del överraskningar, men också några ruggiga bekräftelser på att jag är rätt ute i mina tankar om gemensamma nämnare för nästan alla kast- och tillslagsrörelser.

Allt handlar om:
  • "Tillräckligt bra uppvridning" och "tillräckligt bra vändposition", det behöver nämligen inte vara helt perfekt i detta läge, bara tillräckligt bra, dvs. nästan perfekt!
  • "Perfekt tajmning" av alla ingående generella och grenspecifika neuromotoriska program, dvs. alla för rörelsen ingående motorprogram måste synka med perfekt tidsförskjutning, exekveringstid, inbromsningshastighet etc.!
  • "Perfekt stäm" och förmåga att explosivt "vända" och/eller "kraftigt bromsa in" en viss rörelse och/eller kroppsdel, för att ge maximala förutsättningar för en tydlig ökning av vinkelhastighet (dvs. grader per sekund) i en annan kroppsdel! 
Det är det senare, dvs. "STÄMMET", som inte alltid går att få till eftersom "MITTSEKTIONEN LÄCKER" av en myriad av olika anledningar! Det finns mao oftast för dålig "inre bålstabilitet" och och därmed allt ifrån halvdålig till usel förmåga att bibehålla obrutna kraftkedjor från fot och fotled hela vägen upp till bäcken och ryggrad! Gravity pattern, muskulära skydds-, reflex- och smärtmönster, ackumulerade idrottsskador och outnyttjade potentialer står mao som spön i backen när vi screenar elitidrottare på STAC.

-Det man inte kan säkra får men heller inte nyttja!, brukar jag säga när jag skall ge en riktigt enkel förklaring på något som egentligen kräver en jättelång föreläsning om basala, generella och grenspecifika neuromotoriska program och dess inbördes prioritetsordning i en organism som skall överleva, föda sig och fortplanta sig på jorden. Vilket mina adepter på STAC Elittränare faktiskt fått höra ;-).

Vad  är då "stämmet", jo den kraft stödbenet och hela kroppsmassans skickar ner i marken med avsikt att få tillbaka i nästan samma vinkel (typ tvärstopp), dvs. som en rekyl tillbaka upp genom benet och kroppen för att verka som
  • antingen en kontralateral brytpunkt för en momentan hastighetsökning av en rörelse kring en bibehållen rörelseaxel, typ. slagskott i ishockey, 
  • eller en tvär inbromsning av en kontralateral kroppsdel till förmån för en kraftig hastighetsökning av en eller flera andra kroppsdelar synkroniserat med extremt snabba byten till både en eller två nya rörelseaxlar. Typ spjutkastning, baseballsving och golfsving (va! det blir ju rörelse i fyra plan!, jajamen här gäller det att ha tungan i rätt mun när ryggrad, armbåge och slutligen handled förflyttar sig samtidigt som de stabiliserar, neutraliserar och releasar närliggande kroppsdel med en ökande vinkelhastighet).
Så vad vill jag komma fram till? -Jo, vid väldigt måga kast och tillslagsrörelser "stämmer" det främre benet för att ytterligare öka chanserna till maximal powerutveckling/acceleration, men bara förutsatt att mittsektionen "stämmer" och du kan vidmakthålla obrutna kraftkedjor, vilket är Det som oftast INTE stämmer! Förresten prova att kasta långt med fötterna stående bredvid varandra.

Långt och hårtslående killar och tjejer har inte bara ett hyfsat stäm, dom har också en hyfsad mitt som borgar för en hyfsad kedja, som ger reptilen tillstånd att använda alla tillgängliga resurser, eftersom huvudkontoret gjort estimatet, att mittsektionen kan hantera det som beställt och skall släppas löst...

-Det du inte kan ladda kan du inte releasa, det du inte kan säkra får du inte låna. Vi måste lära folk att bygga från grunden, det gör vi på STAC och det gör vi på STAC Elittränare. Är du intresserad av en RIKTIG elittränarutbildning, gå in på http://www.stac.nu/ och läs mera. Nästa kurs starar i maj 2012.

2 kommentarer: