lördag 7 januari 2012

STAC leder utvecklingen inom träning och hälsa!

I vår senaste omgivnings- och konkurensanalys på STAC inför nyåret, kunde vi stolt konstatera att: Den idé, de tankar och den inriktning vi bestämde oss för redan 1995, inte bara leder hälso-, balans- och träningstrenden klart, vi utbildar till och med våra konkurrenter i alla delarna av denna affärsidé!

Trendanalytikerna talar om att det är Helhet och Wellness som gäller, -välkomna in säger vi som varit där i 17 år. Jämfört med moder natur är vi dock hjälplöst senfärdiga, hon som startade trenden för en ca 365 miljoner år sedan, har nämligen aldrig lämnat densamma. Trenden, dvs. det upplysta samtalet om dessa naturliga spelregler, har dock accelererat de senaste två åren. 
  • Våra nationella och internationella gymkedjor har börjat kasta ut delar av maskinparken för att skapa ytor för Funktionell träning och Rörelse med krav på balans och stabilitet.
  • Böcker på ämnet ekologiskt, mat för din typ, laga från grunden, mer fett och protein och mindre kolhydrater samt upplev den naturliga maten och laga som förr, fullkomligen fyller de första två hyllorna i vilken bokhandel som helst. 
  • TV kanaler är fyllda av program som kopplar samman Hälosutveckling med Naturliga oprocesserade råvaror, Matlagning från grunden och Friluftsaktiviteter. Man lagar maten direkt i svamp- och älgskogen etc.
  • Våra "namnkunnigaste" hälso- och träningspersonligheter drar fulla hus med allt från en veckas stor investering i varierad träning, matlagning och behandling på rekreationscenter i Dalaskogarna till ett pass råfunktionell träning a la typiska smedje-, bonde-, fiskare-, jägare- och boplatsbyggaregöromål i en källarlokal utan maskinpark.
  • Till och med vår trögtänkta svenska hälso- och sjukvårdsapparat har som kollektiv börjat fundera på om inte Hippokrates var på rätt spår när han sade ungefär så här "det är inte medicinen som är vår mat, det är maten som är vår medicin".
  • Inom en inte allt för avlägsen framtid kommer alla att förstå att alla våra symtom är kommunikationssignaler från vår våra egna celler i vår egen organism som syftar till att du skall reagera, reflektera och förändra något i det bakomliggande effektiva orsakskomplex som genererat det aktuella symtomet. I klartext: Huvudvärk är INTE detsamma Alvedonbrist, trötthet och nedstämdhet är inte detsamma som brist på antidepressiv medicinbrist etc.!
Tänk så rätt han hade, Hippokrates. Vi kan nämligen INTE separera maten, det vi tror på, det vi tänker, det vi säger, det vi faktiskt gör, det vi underhåller och tränar samt det vi åstadkommer och lever för FRÅN våra cellers nedärvda förmåga att överleva, skapa, vidmakthålla, harmoniera och adaptera. Om vi fortsätter med detta KOMMER VI sakta men säkert att glida vidare i vår hälsoutförsbacke kallad devolution.

Utveckling är en aktiv process
Om vi nu leder utvecklingen, borde vi då inte behålla våra guldägg för oss själva och utbilda så få som möjligt? Man kan inte leda genom att konservera och man kan inte ha mer än fullbokat, det finns kunder till alla och alla har nytta av en frisk omgivning. Tänk bara på alla "sjuka beslut" som tas av personer med kraftigt bristande hälsa och förståelse för det orsakskomplex som leder till ett friskare samhälle. Det är dagens ungdomar som skall ta besluten vi skall leva med...

Utveckling fungerar inte om man gräver ner sig i sin egen tro, man måste nämligen dela med sig för att få veta mera och behålla sin utvecklingskurva i en positiv riktning! Det går inte att klappa sig för magen bara för att man kommit en bit och presterar lika bra eller bättre än omgivningen. Att leda är ingen passiv process, det är en ständig kamp i paradigmens hål, träsk och extrema utkanter.

Vårt sätt att hålla oss två steg före konkurrensen, är bl.a. att ta alla stegen i den humana utvecklingskurvan på största allvar och återkommande utsätta oss för det mest komplexa, nämligen att bemästra konsten att lära ut!

För att lära, läser man på!
För att kunna, måste man lära sig att formulera!
För att bemästra, måste man kunna coacha och visa resultat!

På STAC visar vi resultat både gällande hälsa, balans och effekt, därför får vi förmånen att coacha allt mera kompetenta besökare, detta driver på vår egen utveckling i konsten att lära, kunna och bemästra. Tacka alla vetgiriga besökare det är ni som pushar oss att leda utvecklingen inom träning och hälsa! Kul att se våra idéer slå igenom på en bredare front. Kanske kan vi vända skutan ändå?!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar