tisdag 28 oktober 2008

Kostdebatten är het och nödvändig!

Paradigmskiften sker i tre steg, i steg två går det hett till!
När nya fakta, nya erfarenheter eller gammal erfarenhetskunskap ger långt bättre resultat än det rådande paradigmet, utmanar ledare av det "nya paradigmförslaget" det rådande paradigmet. Detta är startskottet för en allt vildare pajkastning där skyddande av prestige, kapitalinvesteringar, marknadsandelar och vinster är mycket uppenbar.
  1. Först ignoreras den konkurrerande kunskapen/paradigminriktningen helt eller delvis (läs jorden är platt, behöver inte diskuteras etc.). Om det nya paradigmförslaget lyckas överleva denna förtigning, kommer man in i fas två.
  2. Nya paradigmförslaget motarbetas och baktalas häftigt, känslorna svallar och gnistor uppstår nästan vid konfrontation, ofta p.g.a. oförmåga att bemöta den sakliga relevansen i det konkurrerande tankesättet (där kunskapen tar slut, tar nävarna vid etc.).
  3. Om inte heller detta lyckas kommer man in i fas tre, motståndet faller plötsligt pladask inför en övertygande bevisning (kallas för "the tipping point" eller att man uppnått den kritiska massan). Nu har alla plötsligt adopterat det nya paradigmet och kallar det dessutom för sin idé! Som ni förstår är vi inte där... ännu!

Efter paradigmskiftet blir flertalet av förespråkarna i "det nya etablissemanget" mer eller mindre "hårdnackat blinda" i detta nyuppdaterade paradigm, ända tills en ny utmaning uppenbarar sig i horisonten och allt drar igång allt på nytt!

Nu blir det omvända roller, de tidigare nydanarna kommer nu att ignorera nästa generation av kreativa hjärnor från att attackera deras rätt till att ha rätt (dvs. man har glömt vad man lärde sig av sin tidigare erfarenhet), LYSANDE!

-Det finns ingen kost som passar alla!

När det gäller matchen om vilken kost som är den bästa för Homo Sapiens, d.v.s. skapar hälsa och motverkar ohälsa (bl.a. våra vällevnadssjukdomar, dvs. våra fellevnadssjukdomar), är vi just nu inne i fas två!

Förespråkare för något som inte fungerar och dessutom genererar ohälsa, kan inte erkänna detta, utan skyddar sin egen rygg genom att stå uppe på murkanten och skjuta nedåt!

Bevisen för att Homo Sapiens fungerar bäst på en diet kommande från ekologiska (dvs. så nära ett naturligt kretslopp vi kan komma, utan kemiska gödningsmedel, bekämpningsmedel, genmodifierade organismer, läkemedel, tillsatser, processering och skyddande atmosfärer m.m.) friväxande, frigående eller vilda näringskällor, är så uppenbar och överväldigande att försvararna av det rådande kostparadigmet (läs livsmedelsbranschen/Livsmedelsverket, "sponsrade" forskare och professorer, indoktrinerade dietister, kostgurus säljande sina egna produkter samt okunniga läkare som inget vet om kost och hälsa) i desperation just nu skuter vilt omkring sig, och inte sällan i egna foten!

Om ni vill läsa mer eller ta del av den heta och ibland löjeväckande (men viktiga) debatt om exempelvis fettets och kolhydraternas vara eller icke vara, kan ni bl.a. surfa in på Annika Dahlqvist's välbesökta Blogg http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/.

Där kan ni bl.a. följa de politiskt korrekta kostförespråkarnas patetiska kamp mot angripande LCHF:are, för att bevara det snart 40-åriga politiskt korrekta kostparadigmet (läs kolesterol-, mättat fett- och rött kött är farligt och gluteninnehållande spannmål, pastöriserade mjölkprodukter och processerad mat är ofarligt och bra) som bl.a. ligger bakom många av vår tids vällevnadssjukdomar och metabola syndrom. Ett katastrofalt paradigm som gjort en hänsynslös livsmedels- och läkemedelsbransch snuskigt förmögna på bekostnad av vår hälsa!

TÄNK OM!

Tänk om alla läkar-, dietist- och hälsovårdsutbildningar hade Weston A. Price DDS forskning från 1920 och 30-talet som obligatorisk läsning! Denna forskargärning och väl dokumenterade humanstudie (10 000-tals bilder på tandstatus, kranie- och skelettutveckling samt hälsotillstånd) på människor av alla åldrar från 100-tals både friska och mindre friska populationer, borde renderat i minst ett Nobelpris! Under tolv år besökte, undersökte och levde Mr Price med alla dessa befolkningar, i alla världsdelar! Hans forskning visade utan minsta tvekan bl.a. följande:

  • Att samtliga populationer som hade uttalad hälsa, avsaknad av västvärldens vällevnadssjukdomar och födde friska och starka avkommor, levde på minimalt processerade livsmedel kommandes från en sluten organisk cykel,
  • samtliga högaktade och åt kött, fett och inälvor från välmående djur,
  • optimala fördelningen mellan protein, fett och kolhydrater skiljde sig åt mellan olika världsdelar, breddgrader, altituder, biotoper och befolkningar (idag kallat "metabolisk typning"). Ju längre norrut eller ju kallare klimat, ju mer fett och protein blev det till middag, enkelt uttryckt.

Källa: Nutrition and Physical Degeneration. Weston A. Price 1939, 2004. Price Pottenger Nutrition Foundation. Beställ på www.ppnf.org

Politisk korrekta kostråd v.s. LCHF, Atkins diet, Stenålderskost... -vem har rätt?

Som ni förstår av ovanstående har ingen av debattörerna om för eller emot helt rätt. Undertecknad följer dock debatten med visst leende på läpparna, LCHF-, Atkins- och stenålderskostanhängarna, hjälper nämligen till att slå hål på och riva murarna kring vårt nuvarande ineffektiva och ohälsoframkallande politiskt korrekta kostparadigm!

Det finns ingen diet som passar alla, punkt! Vi måste ta reda på vad vi har för metabolisk typ, dvs. vad som står på insidan av vårt tanklock. Vilken mix av protein, fett och kolhydrater som passar min unika organism bäst, bestäms av en mångfald av faktorer där din genprofil, organsystemskonfiguration och dina förfäders anpassning till klimat, biotop, fauna och levnadssätt har störst inverkan! Vi är en blandning av rovdjur och växtätare, vare sig vi vill det eller inte. Vilken kost som passar mig är inget man kan välja, det har naturen redan gjort!

Vad som dock är solklart, är att den inriktning man förespråkar inom LCHF, Atkins och Stenålderskost, är åt det rätta hållet (dvs. mer eller mycket mer fett och protein än kolhydrater). En överlägsen huvudinriktning för bl.a. en nordeurope med nordeuropeiska gener, gentemot de politiskt korrekta kostråden (läs Livsmedelsverket/livsmedelsindustrin, dietister, kostpyramiden, 60-65% av energin från kolhydrater).

Kroppsinvest Institute kan man via tjänsten Kost- och Livsstilsrådgivning lära sig mycket mera om hur man borde äta för att utveckla hälsa, undvika våra vällevnadssjukdomar och vända ohälsoprocesser.

Det finns inga hemligheter i naturen, vi säljer inga koncept på Kroppsinvest, vi talar bara om hur det var meningen att vi skulle äta, leva och underhålla våra kroppar för att kunna uppleva vår tid på jorden i en frisk och stark farkost. Kolla på http://www.kroppsinvest.se/tjanster_kost.asp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar