lördag 29 maj 2010

Så här rörlig behöver man bara vara om man tävlar i just rörlighet, inte om man spelar fotboll, hockey, handboll eller bandy. Det finns många olika uppfattningar om stretchning och flexibilitetsträning, nästan alla "sanningar" lider dock av allvarlig kunskapsbrist och lösryckta tyckanden på bräcklig grund. I de flesta fall är det latmasken som gömmer sig bakom en lämplig uppfattning, "dom säger ju att"...

Jag har fått tillsägelse av min fru att inte lägga hela lördagsförmiddagen på en blogg om vetenskapen bakom och den grenspecifika implementeringen av mobilisering, stretchning och mobilitetsträning, så jag skall fatta mig riktigt kort och kasta ut slutråden direkt:

  1. Innan träningspass och idrottsutövning av explosivare art ex friidrott, lagidrotter, racketsporter, hoppträning mm. Kör bara dynamisk stretchning, dvs ut i ytterläget och vänd lite försiktigt några gånger, av de kroppsdelar och/eller de muskler som är viktiga att värma/förbereda i just din idrott.

  2. Efter träningspass och idrottsutövning oavsett art. Kör dynamisk stretchning och/eller kort statisk stretchnig (1-3 sek stopp i ytterläget) för de kroppsdelar och/eller de muskelgrupper som behöver det mest beroende på arbetsinsats, spänningsnivå, tajthet etc.

  3. På kvällen eller mellan träningspass. Stretcha de muskler som du behöver göra permanent mer elastiska/längre/flexiblare mha statisk stretchning (använd så många metoder du behärskar inom detta område, dvs. PNF, INF, Contract Relax, etc). Mitt förslag är att köra 20-30 sek per muskel i ytterläget utan att "fuska". 

  4. Anledningen till många negativa uppfattningar om stretchning är just att man kört med statiska stretchar innan match/tävling och mycket riktigt ökat skaderisken något pga att den neuromuskulära koordinationen ine riktigt stämmer med den aktuella muskedynamiken (muskeln har helt enkelt blivit en bråkdel längre, utan att man samkört dessa två system). 
  5. Jag får nog anledning att återkomma i ämnet, längre fram. Just stretchning, mobilitets-, hållnings- och stabilitetsträning är grunden till all uppbyggnadsträning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar