onsdag 22 september 2010

Behandla eller coacha

Efter ännu en dag på jobbet där jag gång på gång får förklara för individer att det inte är ett tecken på huvudvärkstablettbrist när man får huvudvärk eller att man lider brist på magsårsmedicin när man har en irriterad mage/tarm, måste jag få avsända denna enkla reflektion. Det är stor skillnad på att coacha och att behandla om man verkligen har avsikt att förändra ett skeende eller en process.

Om jag förklarar det bokomliggande orsakskomplexet bakom en individs kroniska huvudvärk och dessutom utarbetar en plan för hur man kan korrigera eller påverka de olika ingående variablerna, dvs. för att normalisera hela det effektiva komplexet och därmed ta bort hela incitamentet för individens huvudvärk. Då har jag lärt individen något och dessutom initierat en process i akt och mening att korrigera det som gått snett. Då har man inte bara ökat kunskapsnivån hos sin klient, man har givit den verktyg att förstå och förändra även i framtiden, således coachar man.

Om jag istället bara konstaterar att någon har kronisk huvudvärk (ett symtom) och hjälper individen att döva smärtan eller obehaget av denna huvudvärk (som om den hade en egen entitet) med en huvudvärkstablett eller bara behandlar en triggerpunkt och inte förklarar vad individen borde göra för att inte dra på sig samma mönster igen. Då har man inte ökat kunskapsmassan ett enda dugg, inte givit några redskap att hantera liknande besvär i framtiden och inte givit möjlighet att förändra förutsättningar, då behandlar man.

Det är inte tillräckligt att vara en behandlare om man vill vara effektiv och lösa människors hälsobesvär på längre sikt, långt ifrån. Men det kanske finns andra incitament bakom oförmågan. Hur många huvudvärks- och magsårstabletter skulle säljas om vi lärde människor att fixa till sin hållning, underhålla kroppen som det var meningen att vi skulla göra, dricka tillräckligt med rent vatten, sänka sin totala stressnivå (reducera antal stressorer), sova på nätterna, reducera intaget av det man inte borde dricka så ofta, äta oförgiftad mat fördelad enligt sin metaboliska typ och bemöta andra med samma kärlek och respekt som man själv skulle vilja?
Huvudvärk är inte detsamma som Alve...brist och irriterad mage är inte detsamma som Nex...brist! Begär lite mera av din hjälpare inom sjukvården nästa gång... Om svaret blir att du måste ta din huvudvärkstablett i alla fall kanske du hamnat hos en grammofon . Eller någon som blivit lärd ett enkelt mantra. Hade du nöjt dig med rådet att byta navkapslar när du servar bilen, oavsett om det visslar eller ryker från motorn?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar