lördag 4 april 2009

Marit Paulsen - en mutkolv?!

Blev informerad av ett flertal numera friska och välmående kollegor, klienter och elitidrottare under gårdagen! Alla var lika chockade, ledsna å sina vänners vägnar och förbannade på den utbredda desinformationen i vårt samhälle. De hade alla sett samma PATETISKA Debatt på SVT.

Nu är det Marit Paulsen som plötsligt glömt sina och våra rötter, blivit antingen senildement, hjärntvättad eller plötsligt fått en större plånbok! Hon pläderar nu helt plötsligt för att ekologisk mat skapar svältande barn i tredje världen och att konventionell mat är lika bra och näringsrik.

Än mer tråkigt är det hur våra svenska skattemedel används för att basunera ut den konventionella livsmedelsindustrins lögner om att det är lika bra eller bättre med industritillverkad mat. Rune Andersson Prof. på Sveriges Lantbruksuniversitet menade på fullt allvar att det var bättre med konventionell mat och att bekämpningsmedel var helt ok att använda, för det ger jämna skördar!? Man baxnar!

I kölvattnet på den utbredda och påtagliga efterfrågan på ickeförgiftad, näringsrik och hälsoskapande mat, dvs. ekologiskt uppfödda och odlade livsmedel, är den konventionella livsmedelsindustrin tvungen att slå tillbaka för att katastrofen inte skall bli ett faktum. Alla går att köpa och går de inte att köpa kan man indoktrinera dem. Vad ni ser är en förvirrad debatt om ingenting. Vi blir aldrig mer välmående en den jord vi trampar på! Det är bara att köpa närodlat och ekologiskt (dvs. tillverkat som det alltid är tillverkat genom evolutionen), så löser ni hela denna tragiska och gravt okunniga pseudodiskussionen.

Det är nämligen ett otänkbart scenario för världens giriga kemi-, läkemedels- och konventionella livsmedelsindustri, att vi tillåts förstå vad som egentligen skapar hälsosamma celler, friska organ och därmed välmående och starka individer som föder friska avkommor.

Ärligt talat, med användande av hela din hjärna och nedärvda intuition, hur många av er därute tror att det finns någon industriuppfödd, genmanipulerad, giftbesprutad, konstgödslad, rutinantibiotikamedicinerad, steroid- ellet GMO-uppfödd, som innehåller de makroämnen, den fördelning eller de mineraler, vitaminer, enzymer, spårämnen, fytonutrienter etc. som dina celler genom evolutionär anpassning förväntar sig???

Ni som förstår, redan lever holistiskt och därmed också utvecklar allt bättre hälsa, dvs. handlar och äter huvudsakligen ekologiskt, närodlat och giftfritt, men samtidigt upplever att er omgivning inte förstår, har för lite kompetens för att förstå eller inte vill förstå pga. att det falska budskapet är mycket enklare och billigare att smälta, -bry er inte! "Kasta inte pärlor på svin", sade man förr och det gäller än idag! Delge inte era kunskaper och framgångar med att förändra er hälsa till någon annan än de som vill förändra och frågar om era råd.

Det handlar om frustration och lathet, det är nämligen "jobbigt" att förändra. När DU mår allt bättre, ökar frustrationen bland dina vänner, du blir plötsligt en måltavla för deras dåliga samvete. Deras handlingar och ifrågasättande handlar inte om att de ogillar dig som person, det handlar om deras egen grava okunskap och oförmåga, det handlar om deras eget illamående och deras totala oförmåga eller ork att själva förändra. Det är därför de vill att du skall bryta ihop, bjuder dig konstant att ta en kanelbulle, äta skräpmat och dricka läsk istället för vatten, då lindras nämligen deras omedelbara ångest. "Vad skönt, hon eller han misslyckades att bygga hälsa, det betyder att jag inte behöver engagera mig och kan fortsätta hoppas att snabbmat, besprutad och genmodifierad mat är lika bra som det naturen lagar till!" Låt dem lära sig den hårda vägen, det är sannolikt därför de kommit hit denna gång...

Snälla, läs på, INNAN du sväljer det industrianpassade och välpaketerade budskapet från den giriga konventionella kemi-, läkemedels- och livsmedelsindustrin, presenterat genom potentiella mutkolvar som Paulsen (ni vet väl att det finns nästan lika många lobbyister som EU-delegater i Bryssel och att >80 % av dessa är betalda av ovanstående tre globala industrigrenar), Stephan Rössner, Claude Marcus, Livsmedelsverket m.fl. Hur länge orkar man stå emot om man erbjuds pengar för politiska beslut och politisk informationsöverföring till inte ont anande medmänniskor? Vad tror du?

Nedan listar jag riktiga storverk/böcker och forskning för dig som förstår att vi är en djurart som alla andra och är redo att fatta hur det alltid varit meningen att vi skulle harmoniera med naturen för att överleva i det långa loppet:

  • Farmers of Forty Centuries av Professor F.H. King, Dover Books 1911.
  • The living soil and The Haughley Experiment av E.B. Balfour, Universe Books 1943.
  • An Agricultural Testament av Sir Albert Howard, Oxford and Rodale Press 1940, 1979.
  • Nutrition and Physical Degeneration av Weston A. Price D.D.S. 1939
  • Empty Harvest, Understanding the link between our food, our immunity and our planet av Bernard Jensen, Avery 1973.
  • Seeds of deception, Exposing industry and government lies about the safety of the Genetically Engineered Foods you´re eating av Jeffrey M. Smith, Yes Books 2003.
  • Naturlig mat av Lars Wilson, Optimal 2006.
  • Ideologin, pengarna och kostråden av Per Wikholm och Lars-Erik Litsfeldt, Optimal 2007.

Om inte, fortsätt att tro på lögnerna och var en del av det globala experimentet... Becel är bra för hjärtat, det sa dom ju på tv, -eeehhh, dissscch!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar