måndag 27 juli 2009

14 dagar uthållighet och maxstyrka!

Kroppsinvest Hockey Summer Camp är vi just nu inne i en 14-dagars period med fokus på grenspecifik uthållighet och maxstyrka.
Ni ser två av mina lokala hockeyadepter Kevin Adam och Patrik Serwanga fångade mitt inne i övningen "Hockeybyten". En övervägande anaerob övning i 1-2 x 22-30 minuter som bl.a. vidareutvecklar (konverterar) speed/explosivitet/power (dvs. explosiv accelererings-/deaccelereringsförmåga samt kortkorta och korta sprintkunskaper) till speed-/poweruthållighet (dvs. förmågan att vidmakthålla acc-/deaccelerationsförmåga och hastighet under kortare arbetsperioder samt återupprepa detta med bra kvalitet med allt kortare och extremare viloperioder!
Enkelt uttryckt: -göra en tiger uthållig under längre tidsperioder med högsta eller näst högsta hastighet, bättre på att återhämta sig snabbt och samtidigt inte tappa i explosivitet, power och speed... Mumma för tigern, fasa för antilopen!
Bilderna ovan är tagna av Ahmad Ammoura med undertecknads kamera, tack för din hjälp kompis! Kul med åskådare, vilka tycks bli allt fler på våra pass i och kring Brunnsparken!
Vi kunde dock varit utan besöket av de två halvt närvarande pensionärerna som bromsade in vevade ner rutan, frågade var man kunde parkera, genast glömde bort vart vi pekade, körde rakt över konerna och parkerade med bakänden en bit in i övningsområdet!!! Sedan steg de ur bilen och undrade var Brunnsparkens Restaurang låg? 20 meter ditåt, sade och pekade vi alla på en gång... Så kan det gå när man lånar en tom parkeringsplats för lite konverteringsträning. Men som jag sade, man behöver se upp i hockey, kanske får vi se lite pantrar storma isen i vinter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar