söndag 1 mars 2009

Kost- och livsstilsråd kan förebygga cancer!

"1 av 3 cancerfall kan förebyggas", "med hälsosam livsstil minskar de 12 största cancersjukdomarna", står att läsa i dagens SvD. Artikeln avslutas med orden "Det är kanske inga nya kunskaper men de bygger på stabil vetenskaplig grund", -mitt i prick! På Kroppsinvest Institute, där vi dagligen jobbar med att coacha människor med allt från lätta till mycket svåra och komplexa ohälsoprocesser, kan vi inte annat än välkomna flertalet av de slutsatser och råd som presenteras utifrån Världscancerfondens rapport, där 22 av världens ledande forskare och universitet bedömt sammanlagt mer än 7 000 forskningsrön kring kost, motion och cancer (läs mer på http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2533551.svd) eller på http://www.wcrf.org/.

Som alltid skall man förhålla sig ytterst kritisk till all forskning (även sin egen), speciellt om den är betald av ekonomiska intressen som gynnas av slutresultatet. Det finns mycket man kan ha synpunkter på i den nu förestående sammanfattningen från World cancer research fund (WCRF), dvs. de råd man vill bifoga oss utifrån alla 7000 genomgångna och sammanvägda studier. Då WCRF är en fristående organisation som ägnar sig åt forskning och information om metoder att förebygga cancer, främst via kost, motion och viktnedgång med hjälp av insamlade medel, kan man ana att de inte blivit så tungt uppbackade av läkemedelsindustrin i alla fall.

Slutsatserna underbygger mycket av det vi lär våra klienter
om kost, livsstil, egenunderhåll och träning! Något att tänka på alla ni svenska hälso- och sjukvårdsarbetare, som exempelvis på fullaste allvar tror, att våra kost- och livsstilsval inte påverkar våra ohälso- (sjukdoms-) och hälsoprocesser! En och annan insnöad svensk hälso- och sjukvårdsarbetare borde nu klippa sig, rätta till kepsen och läsa på lite om jordens mikroorganismer, symbiosen mellan dessa mikroorganismer, växterna de servar och alla djurs potential att utveckla hälsa av produkten. Man borde lära mycket mera om ekologisk odling kontra konventionell dito, närproducerad mat, gräsuppfött kött kontra spannmåls-/läkemedelsuppfött dito, minimal processering av livsmedel och evolutionsmedicin.

Jag måste dock nämna en sak från rapporten som jag är evigt trött på att höra
. Att rött kött skulle vara hälsofarligt, vara cancerframkallande etc. Studierna pekar mycket riktigt på detta och det är sannolikt inget fel på sudierna! Det är, på vilka djur studierna är utförda som det falerar. Djur uppfödda på konventionellt odlade spannmål, är inte det våra celler förväntar sig. Kött behandlat med nitrit, socker och en hel E-nummeruppsättning kemikalier är inte det våra celler förväntar sig. Enligt mina erfarenheter, vad jag kan utläsa av hur vi fött oss genom evolutionen och vad som händer när man förändrar klienters kostvanor från att nyttja konventionellt rött kött till att uteslutande köpa/äta vilt- och ekologiskt dito, sker i nästan samtliga fall en påtaglig hälsoförbättring.

Min erfarenhet och övertygelse i ämnet, är att det inte är farligt att äta rött kött från naturligt/ekologiskt uppfödda eller vilda djur, det är DÄREMOT FARLIGT att äta rött kött uppfött på ett sätt som det inte var meningen att de skulle födas upp på (det är det forskningen egentligen visar, du får dock inte reda på den lilla detaljen)! Försök hitta en studie som visar att rött kött från vilda djur eller rött kött från ekologiska fribetande djur ger eller triggar utvecklingen cancer. -Jag har inte lyckats än! I kampen mellan spannmåls- och köttindustrin om globala marknadsandelar, sponsras, marknadsförs och vinklas allt till den enes för- och den andres nackdel. Spannmålsbranschen, "kors fisar skapar drivhuseffekten-organisationer" och "förvirrade och känslomässigt engagerade ungdomsorganisationer" m.fl., är inte sena att "sponsra" spridandet av att kött skulle vara dåligt för vår hälsa och vice versa. När det gäller köttet är det snarare vad vi gjort med köttet som är problemet! Tvivelaktiga uppfödningsmetoder (matas med spannmål, ofta undermåligt och genmodifierat, när man är skapt att äta och fermentera grönt växande gräs etc.), foder utblandat med restavfall (nedmalda kadaver, tidningspapper, plastchips, cement etc.) frikostig hormon- och antibiotikabehandling, hänsynslösa transporter samt nitrittillsatser och monosodiumglutamat i slutprodukten är bara lite skrap på ytan gott folk!

En så enkel sak att förstå
, som att en ekologisk eller biodynamisk närodlad näringsrik och livskraftig gurka hjälper dig att bygga bättre hälsa (dvs. en bättre cell, bättre organ, bättre organism) än en konventionell konstgödslad, besprutad, för tidigt skördad, långtransporterad och sjuk dito, är inte helt självklart därute i Svea Rike. Inte ens i svensk hälso- och sjukvård, inte ens på våra canceravdelningar!!! På svenska canceravdelningar är man fantastisk på mycket, men man förstår inte potensen av naturlig mat, man serverar inte ens ekologisk mat, utan vanlig simpel industritillverkad skit, -RÖTT KORT, UTVISNING! Det senast tillkomna medicinska fältet, nämligen modern sjukvård (har bara funnits i 60-talet år), har tyvärr misslyckats kapitalt med kost-, livsstils- och rådgivningsbiten. Upp på mattan, kompisar!

Nästan alla människor förstår idag, att huvudvärk inte beror på Alvedonbrist, att illamående tarmar inte beror på Losecbrist och att man inte får ledvärk för att Voltarensalvan är slut. Idag nöjer man sig inte med rådet att ta en alvedon och komma tillbak om det inte gått över, man vill veta VAD man utvecklat, VARFÖR man utvecklat, HUR det hänger ihop, vad man kan GÖRA åt det själv och vad vi kan HJÄLPA dem med och hur lång TID detta kommer att ta i anspråk. De hjälpare som inte fattar detta enkla budskap inom de närmaste förestående åren, förtjänar både sina klienter och sina resultat. Det handlar om att hjälpa människor att hjälpa sig själva, bli självgående, inte behöva mina tjänster! Det kallar jag framgång det!

Välkommen till verkligheten, kära kollegor
, i naturen finns alla svaren, bara att börja studera och praktisera, fast på ett annat sätt. Läs, lär och praktisera av/hos de som innehar hälsa, de som ser ut som hälsa, de som producerar hälsa, de som coachar individer från ohälsa mot ökad hälsa, de som lär sina klienter att coacha sig själva att vidareutveckla och behålla hälsa, de som inte vill ha sina klienter i retur och de som inte påstår att dom exakt vet hur allting är. Vi förtjänar våra klienter, våra val avgör vem vi är, blir och vad vi presterar, våra val påverkar dem vi påverkar! Om du vill hjälpa människor att utveckla hälsa, måste du vara hälsa! Om du vill inspirera folk att träna, måste du se ut som träning!

I rapporten stod det bland annat:
 • Att det sannolikt inte var så bra att mata våra slaktdjur med mat (bl.a. konventionellt odlade soja-, majsprodukter) dom inte är skapta att äta! Det påverkade köttets näringsvärde.

Hur tror ni den övriga behandlingen påverkar köttet och de som konsumerar detta! Ät vilt, ekologsikt, närodlat, frigående, gräsbetande, frifångat och naturligt, det är det dina celler förväntar sig. Det är inte svårare än så egentligen.

6 kommentarer:

 1. Intressant inlägg! Att pastörisera mjölk anser många vara dårskap. Hur ser det då ut med upphettningen av till exempel ägg och kött? Hur ser siffrorna ut ur evolutionsmedicinsk synvinkel, mellan tidpunkterna för utvecklingen av matsmältningssystemen och bruket av eld?

  SvaraRadera
 2. Joakim,

  check this out (se även kommentarsfälten):

  http://www.kostdoktorn.se/jonas-colting-om-kolhydratsbluffen

  SvaraRadera
 3. Christoffer, all upphettning av protein orsakar bmer eller mindre denatuering av dess struktur och därmed användbarheten för våra celler. Ju mindre processerat ju bättre är huvudregeln vid all livsmedelstillverkning och tillagning. När det gäller kolhydrater, t.ex. vissa grönsaker så kan upphettning tom. ha positiva egenskaper då det bryter ner/förändrar strukturer i cellväggar m.m. vilket gör dessa tillgängliga för assimilering i vårt tarmsystem dvs. nedbrytning och upptag.

  In the...
  Jag har bra koll på debatterna både på kostdoktorn, Dr Dahlqvist och kostdebatten. Jag deltager dock inte aktivt, då det inte känns som ett direkt meningsfullt forum i dagsläget. Jag läser doocjk in mig på svängningarna i argumentationen. Såg att fler än undertecknad blev illa berörd av Mr Pauluns rejäla klavertramp!

  SvaraRadera
 4. Inte strikt vetenskapligt kanske, men ändå:

  http://newsmill.se/artikel/2009/03/08/fettskrackens-forfarliga-foljder-diabetikerna

  SvaraRadera
 5. Välkommen till verkligheten Sven-Erik, du har fattat galoppen, vi behöver flera fältarbetare med civilkurage och berättarförmåga! Ett tips bara, från en ärrad men framgångsrik fältarbetare. Lägg kraften på dem som vill förstå och förändra, låt dem som inte vill eller inte klarar att se bortom indoktrineringens tjocka draperier sakta lära av livet. Du skall få energi av processen, inte förlora den! "Be the change you wanna see!"

  SvaraRadera
 6. http://forebyggacancer.blogg.se/

  läs gärna!

  ett seriöst projektarbete

  SvaraRadera