söndag 24 januari 2010

8 nya MKFT:are godkända!

Ursäkta min försenade rättning (inga ursäkter bara för mycket att stå i just nu), alla klarade hemtentauppgiften! Jag är inget annat än imponerad över den tid ni lagt ned på era svar. Ni varierar mellan betyge "bra" och "mycket bra", ingen uppnådde excellent vilken är sjukt svårt! J.B´s tenta är ännu orättad, pga att den hamnat i fel väska från jobbet eller inte ännu kommit till min låda, jag förutsätter dock att även den är minst så bra som resten. Jag tror det har tagit en dag eller två för samtliga att knåpa ihop fullständigt uppbyggnadsprogram för klientfallet Kalle Kallesson, dvs. vår professionella tennisspelares korta lågsäsong (8 veckor).


Björn Jönsson Tre Kotor Malmö, Jörgen Gustafsson Landstinget Halland, Ulrika Karlsson Hälsoteamet Halmstad, Jonas Bergqvist Stockholm, Ola Karlsson Göteborg, Fredrik Sjölander Assisterande instruktör, Henrik Nilsson Stockholm, Sittande: Jonas Jonasson A6 GK Jönköping, Petter Pettersson Inpuls Luleå, Alexander Gewert Tullinge

Gratulerar alla 8 (9) nya Licencierade Master Korrektiva och Funktionella Tränare [Lic. MKFT], som gick Masterkursen under fem svettiga dagar i Halmstad första veckan i december 2009. Ni är nu del av en skara på 31 individer som gått alla mina utbildningssteg. Från och med 2010 kommer dock benämningen på färdigutbildade f.d. MKFT:are att bli kort och gott [Lic. KFT]. Efter första steget är man "bara" Korrektiv Funktionell Tränare [KFT], dvs. man får sin licensiering först när man slutfört båda stegen. Allt för att strama upp kravnivån på en licensiering ytterligare ett snäpp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar