onsdag 17 februari 2010

Snaran dras åt runt vaccinindustrin!

Snaran dras sakta men säkert åt runt vaccinindustrin, dess produkter, dess skrala vetenskapliga legitimitet, dess tendens till överdriven påtryckning! Läs artikeln i SvD om Cochraneöversikten som starkt ifrågasätter både kvalitét, avsikt och pekar på överdrivna slutsatser i de läkemedelsindistrisponsrade forskningsrapporterna. Läs det som står i artiklen, läs sedan på själv i cochranerapporten, kom sedan ihåg detta när vaccindrevet drar igång nästa höst! Speciellt om ni tillhör den åldersgruppen som man har lättast att skrämma in i fållan, dvs. 65+!
"Influensavaccin har ingen effekt", SvD onsdag 17 Februari.

Här kommer ett utdrag ur SvD artiklen
"...– Nästan alla studier är av låg kvalitet, även de som publiceras i de bästa tidskrifterna. Men inte nog med det, forskarna drar dessutom ofta överdrivna slutsatser som inte har stöd i deras egna data. De studier som är sponsrade av läkemedelsindustrin kommer genomgående fram till att vaccin har större verkan än då studierna är statligt finansierade, säger Thomas Jefferson.
Slutsatsen av genomgången är att det i nuläget saknas belägg för att vaccinationerna är till nytta för äldre över 65 år, och om det har effekt så är den på sin höjd liten.
Cochrane efterlyser därför att länder och forskningscenter går samman och genomför stora och statligt finansierade studier som sträcker sig över flera säsonger för att få klarhet i frågan.
– Innan dessa är klara finns det anledning för myndigheterna att utvärdera alternativa strategier mot säsongsinfluensa. Dit hör bättre hygien, bättre ventilation och tillgång till bra och hälsosam mat. Hela systemet är i dag inriktat på att det bara finns en lösning på problemet och att det är vaccin, säger Thomas Jefferson.
– Jag har aldrig sett någon studie som jämfört effekten av vaccin med att till exempel tvätta händerna eller att öppna fönstret och vädra...."

Tänk om vi hade lagt lite mer tid och pengar på att informera människor om hur man bygger friska och motståndskraftiga celler och därmed en god hälsa med bättre kost (kvalité och sammansättning) och livsstilsval, vilket i sin förlängning bl.a. resulterar i ett mer potent immunförsvar! Bli aldrig enögda mina vänner, titta och ta in med båda ögonen, låt det sedan gro en stund, för att slutligen resultera i ett beslut, DITT BESLUT!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar