lördag 13 december 2008

Näringsbrist av konventionellt odlad mat!

Tack, Lena Hjelte! Äntligen lite draghjälp i den, för mänsklighetens hälsa och fortlevnad på jorden, så viktiga debatten om gifter och näring i vår mat. Tack för en välskriven och nödvändig debattartikel, i en av våra svårflörtade debattforum gällande detta intrikata ämne. Läs mer på http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2195645.svd.
Okunskapen om vad som är det essentiella i tankarna kring att framställa mat på det sätt som våra celler förväntar sig är stor och utbredd inte bara i befolkningen i allmänhet utan bland kostprofessorer, dietister och självutnämda kostgurus i synnerhet. Det finns en hel del kvalitativ och långtidsuppföljd forskning rörande ekologisk (organic agriculture, ancient agriculture etc.) odling, näringssammansättning i jorden vid ekologisk odling, näringsinnehåll i ekologiskt odlade grödor, hela vägen till hur dessa grödor resulterar i välmående och friska djur, vilket jag berör i form av lästips nedan.
Har själv försökt beröra detta viktiga ämne via ett antal debattartiklar med liknande budskap, men alltid mötts av svaret "det är väldigt mycket just nu". Kanske har senaste veckornas förändrade "maktpositioner", läs kostprofessorernas och det rådande kostparadigmets svåra nederlag i Kalla Fakta på TV4 för några veckor sedan, gjort SvD och DN mindre rädda för oförfalskad information om vår kost och hälsa?
Jag skall nog göra ett par nya försök under kommande veckor! Tänk om vanliga Svenssons fick reda på, hur det var meningen att dom skulle äta, i vilka proportioner man skall äta protein, fett och kolhydrater och vad som är kvalité! Insulinförsäljningen skulle exempelvis rasa drastiskt, när vi börjar äta enligt en fördelning som passar en Nordbo, istället för att överäta kolhydrater enligt gängse politiskt korrekta kostrekommendationer!
Kanske finns det en och annat inflytelserikt industrikonglomerat som vill förhindra denna uppdatering av befolkningen och dessutom till varje pris, vad tror du? Spannmålsindustrin, läkemedelsindustrin, medicinteknikföretag säljer ju..., är ju stora annonsörer i dagspress... näe, så illa kan det väl inte vara!?
Vad många inte känner till eller inte har tagit reda på, är hur mycket fakta, forskning och erfarenhetskunskap det faktiskt redan finns, på ämnet: hur man brukar jorden, odlar näringsrik och hälsoskapande mat! Jag vill här bara nämna några milstolpar från tiden innan man fick sin forskning "förbetald" av livsmedels-, läkemedels- eller spannmålsindustrin. Med nedanstående fakta i bagaget, kan man bättre förstå det naturen alltid vetat, men den moderna livsmedelsindustrin inte vill att du skall förstå eller ta del av!
  1. "Farmers of 40 centuries" av Prof. F. H. King, publ. 1911. King undersökte och visade praktiskt hur man i sydostasien, på ett västvärlden överlägset sätt, skapade extremt näringsrika jordar, maximerade odlingsyta och kunde föda 40 familjer på en yta där västerlänska metoder bara kunde föda en familj! -Snälla, sluta prata om att det inte går att föda alla på jorden, läs på och lär istället!
  2. "An agricultural testament" av Sir Albert Howard, publ. 1940. Under en period av 25 år, (flertal långtidsstudier i Indien), utförde Sir Albert Howard experiment uppvisande hur användande av kompostering, ursprungsbefolkningars (dvs. generationers erfarenhetskunskap) odlingsprinciper samt kunskap om rotutveckling, symbiosen mellan mikroorganismer och rötter m.m., ger ett överlägset näringsinnehåll i ekologiskt odlad mat gentemot konventionellt odlad, dvs. med konstgödsel och besprutning.
  3. "The Soil and Health-A study of organic agriculture" av Sir Albert Howard, publ. 1947. Här redovisar/bevisar visar Sir Albert Howard, hur den moderna konventionella och industrimässigt framställda grödan, resulterar i näringslösa råvaror och dessutom dödar jordens mikroorganismer, dvs. omöjliggjör fortsatt odling pga. jordens näringskapande arbetsstyrkor är förintade eller kraftigt decimerade. Howards budskap till efterlevande är "we must respect and restore the health of the soil for the benefit of future generations", ganska lätt att fatta, eller?
  4. "The living soil and the Haughley Experiment" av E. B. Balfour, publ. 1943. Lady Eve Balfour utförde (inspirerad av bl.a. Weston A. Price, Francis M. Pottenger m.fl.) ett 30-årigt experiment där hon roterade grödor enligt olika ekologiska teorier och förutsättningar, för att avgöra vad som skapade den mest näringsrika jorden, de mest näringsrika och livskraftiga grödorna och de hälsosammaste och mest välmående djuren. Hennes teori och övertygelse var att hälsa för oss människor, i slutänden måste föregås av en obruten "positiv" bioackumulering, dvs. jorden=plantan=djuret=människan.

Håll till godo, kunskap från ovanstående forskargärningar skulle inte bara vitalisera debatten, det skulle innebära att bevisbördan inverteras och den konventionella livsmedelsindustrin fick bevisa vad som är bättre med deras produkter, för att de skall tillåtas att säljas eller rekommenderas av gemensamt finansierade instanser, som exempelvis livsmedelsverket!

Naturen har inget att bevisa, det är de nya näringslösa, konstgödslade, besprutade, genmodifierade produkterna som har bevisbördan på sina axlar. Rösta med dina pengar nästa gång du handlar, köp ekologiskt och gärna närodlat! Om du kan, handla direkt av din ekologiska bonde, då lär du dig dessutom ett och annat om ditt livselexir!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar